آموزش شنا زیر نظر مربیان تیم ملی شنا و واترپلو به صورت خصوصی

خیلی وقت‌ها شده که دلمان می‌خواهد با دوستان و آشنایان به استخر برویم تنی به آب بزنیم و رفع خستگی کنیم، اما چون شنا بلد نیستیم از آب می‌ترسیم و به اندازه کافی از استخر رفتن لذت نمی‌بریم. پس یک بار برای همیشه خیال خودمان را راحت کنیم و ترس از شنا و آب را کنار بگذاریم و در نهایت درست و اصولی شنا را یاد بگیریم. برای کسی که شنا بلد نیست، شنا کردن ممکن است کاری سخت و پیچده به نظر برسد اما واقعیت این است که شنا کردن در آب مانند راه رفتن بر روی زمین است با این تفاوت که هماهنگی پاها و دست‌ها در هنگام شنا کردن و راه رفتن متفاوت است.

آموزش شنا در تهران و مشهد  به صورت خصوصی