استخر ایثار قم

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: قم - قم - بلوار جمهوری - خیابان کرامت - مجتمع ایثار
 • شماره تماس: ۰۲۵-۳۲۸۸۲۳۵۵
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
شیفت آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۵/۱۱/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
جمعه
۱۳۹۵/۱۱/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۲
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۲
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
یکشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
شیفت بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۵/۱۱/۰۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
جمعه
۱۳۹۵/۱۱/۰۱
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۲
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
یکشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
%۳۰

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.