استخر سوده تهران

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: بانوان
 • آدرس: تهران - تهران - اشرفی اصفهانی رو به شمال - نرسیده به تیراژه - خیابان قموشی - خیابان عربشاهی - انتهای خیابان - بعد از میدان سنگی - بن بست سوده
 • شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۲۷۷۱۰۰
 • استخر کودکان: دارد
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • بوفه
 • تونل مه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۷:۱۵
پایان :
۱۹:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۴۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۷:۱۵
پایان :
۱۹:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۴۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۱۷:۱۵
پایان :
۱۹:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۴۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
شروع :
۱۷:۱۵
پایان :
۱۹:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۴۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۲۰۰ تومان

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.