استخر نور سمنان

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: سمنان - سمنان - شهرک فرهنگیان - بلوار امیرکبیر
 • استخر کودکان: دارد

آقایان: روزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  از ساعت  ۱۶:۳۰  الی  ۱۸  و  ۲۲:۳۰  الی  ۲۴
آقایان روزهای پنج شنبه و جمعه  (۱۸ الی ۱۹:۳۰) (۱۹:۳۰ الی ۲۱) (۲۱ الی ۲۲:۳۰) (۲۲:۳۰ الی ۲۴) 

بانوان: روزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه و چهارشنبه  (۹:۳۰ الی ۱۱) (۱۲:۳۰ الی ۱۴)

بانوان روزهای جمعه (۹ الی ۱۰:۳۰) (۱۰:۳۰ الی ۱۲) (۱۲ الی ۱۳:۳۰) (۱۳:۳۰ الی ۱۵) 

قیمت بلیط گیشه استخر نور سمنان : ۸۰۰۰  تومان

 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • استخر کودکان
 • بانوان
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۶:۱۵
پایان :
۱۸:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۶:۱۵
پایان :
۱۸:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۶:۱۵
پایان :
۱۸:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۱۹:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۲۱:۰۰
پایان :
۲۲:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
%۳۵
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.