سومین ویدیوی آکادمی آموزش شنای پول تیکت به آموزش نحوه حرکت دست ها در شنا کرال پشت توسط مربی ایرانی پرداخته است تا به سادگی بتوان شنا کرال پشت را یاد گرفت.

آکادمی آموزش آنلاین شنای پول تیکت تقدیم می کند: بعد از انتشار آموزش اصول و نحوه حرکت پاها در شنا کرال پشت در این ویدیو از سری ویدیوهای آموزشی پول تیکت به آموزش دست کرال پشت پرداخته شده است. حرکت صحیح دست ها در شنا کرال پشت از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و شناگر با رعایت اصول و تمرین می تواند به سادگی این حرکت را یادگرفته و اجرا کند.

در زیر ویدیوی آموزش شنا کرال پشت، نحوه حرکت دست ها را آموزش خواهیم دید:

آموزش دست کرال سینه:
برای یادگیری این حرکت، ابتدا نحوه چرخش دست در خشکی آموزش داده می شود. وقتی دست کنار بدن است، به صورتی بالا می آید که شست انگشت دست رو به بالا باشد، اما دست با انگشت کوچک وارد آب می شود.

بعد از تمرین کردن این مرحله، شنا آموز وارد آب می شود و حین سرخوردن و پا زدن، حرکت دست کرال پشت را فقط با یک دست تمرین می کند. در مراحل بعدی با دو دست این حرکت را تمرین می کند.

هماهنگی دست کرال سینه با چرخش بدن:

برای تمرین دست کرال سینه به همراه چرخش بدن شنا آموز فقط با یک دست، چرخش و دست کرال سینه را تمرین می کند. در مرحله ی بعد با دست مخالف این تمرین انجام می شود. در اخر با هر دو دست انجام می شود.

توجه: استفاده از ویدیو و متن این آموزش تنها با ذکر نام و لینک پول تیکت امکان پذیر است و هرگونه استفاده شخصی و تجاری از این آموزش ویدیویی غیر قانونی می باشد.