برنامه کامل تیم ملی شنا ایران در مسابقات کاپ جهانی دوحه قطر ۲۰۱۷ که به منظور کسب تجربه در این رقابت ها حاضر شده اند، اعلام شد.

به گزارش پول تیکت ؛ برنامه تیم ملی شنا ایران که با ترکیب شناگران جوان خود به منظور کسب تجربه دوشنبه(۱۰ مهر ۱۳۹۶) تهران را به مقصد دوحه برای حضور در مسابقات کاپ جهانی قطر ۲۰۱۷ ترک کرد اعلام شد.

مسابقات وردکاپ قطر ۱۲ و ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶ ( چهارم و پنجم اکتبر ۲۰۱۷) در دوحه با حضور شناگران سطح اول دنیا برگزار می‌شود.

برنامه تیم ملی شنا ایران در روز نخست مسابقات کاپ جهانی دوحه ۲۰۱۷ :

۱۰۰ متر آزاد

متین سهران
علیرضا امین زمردی
علی رشیدی
علی فتحی

استارت لیست ۱۰۰ متر آزاد

۵۰ متر قورباغه

سامان قپانوری

استارت لیست ۵۰ متر قورباغه

۱۰۰ متر پشت

علی فتحی

استارت لیست ۱۰۰ متر پشت

۲۰۰ متر پروانه

متین بالسینی
امیرعباس امراللهی

این ماده مرحله مقدماتی ندارد و مستقیم فینال برگزار می‌شود

۴۰۰ متر آزاد

متین بالسینی
امیرعباس امراللهی

استارت لیست ۴۰۰ متر آزاد

۲۰۰ متر قورباغه

سامان قپانوری

استارت لیست ۲۰۰ متر قورباغه

۵۰ متر پروانه

علیرضا امین زمردی
متین سهران
علی رشیدی

استارت لیست ۵۰متر پروانه

۱۰۰ متر مختلط

علی رشیدی

استارت لیست ۱۰۰ متر مختلط

برنامه تیم ملی شنا ایران در روز دوم مسابقات کاپ جهانی دوحه ۲۰۱۷ :

۲۰۰ متر آزاد

علی رشیدی
امیرعباس امراللهی
متین بالسینی

۱۰۰ متر قورباغه

سامان قپانوری

۱۰۰ متر پروانه

متین بالسینی
امیرعباس امراللهی
متین سهران
علیرضا امین زمردی

۵۰ متر پشت

علی فتحی

۲۰۰ متر متخلط

سامان قپانوری
امیر عباس امراللهی
متین سهران

۵۰ متر آزاد

متین سهران
علیرضا امین زمردی
علی رشیدی

۲۰۰ متر پشت

علی فتحی

۱۵۰۰ متر آزاد

متین بالسینی

اسامی شناگران اعزامی به مسابقات کاپ جهانی قطر(۲۰۱۷) :

علیرضا امین زمردی
علی فتحی
امیر عباس امرالهی
متین سهران
سامان قپانوری
متین بالسینی
علی رشیدی گوغری

اسامی کادر فنی تیم‌ ملی در مسابقات کاپ جهانی قطر (۲۰۱۷):

خشایار حضرتی
محمد بیداریان