برنامه زمانبندی اردوهای متمرکز و غیر متمرکز تیم ملی شیرجه توسط  کمیته فنی شیرجه تا پیش از بازیهای آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ اعلام شد.

به گزارش پول تیکت؛ طبق اعلام کمیته فنی شیرجه برنامه اردوهای آماده‌سازی متمرکز و غیر متمرکز تیم ملی شیرجه به منظور حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ اعلام شد. از همین افراد دعوت شده به اردو باید طبق برنامه اعلام شده خود را به کادرفنی تیم معرفی کنند.

اسامی دعوت شدگان به اردو آماده سازی متمرکز و غیر متمرکز تیم ملی شیرجه:

مجتبی ولیپور ورزشکار آذربایجان شرقی
علی شکول ورزشکار آذربایجان شرقی
محمدرضا شکول مربی آذربایجان شرقی
شهنام نظرپور ورزشکار تهران
حمید کریمی ورزشکار تهران
حامد بزمی ورزشکار تهران
سجاد آبخیز ورزشکار تهران
قائم میرابیان مربی تهران
مهدی آقا رضایی مربی تهران

مدیر تیم‌های ملی: محمود آرامی

جدول رمانبندی اردوهای متمرکز و غیر متمرکز تیم ملی شیرجه :

شرح فعالیت محل برکزاری اردو یا مسابقه تاریخ شروع تاریخ اتمام
اردوی غیر متمرکز تهران – تبریز ۹۶/۰۸/۲۹ ۹۶/۱۰/۳۰
اردوی متمرکز تهران ۹۶/۱۱/۰۱ ۹۶/۱۱/۱۵
اردوی غیر متمرکز تهران – تبریز ۹۶/۱۲/۰۱ ۹۶/۱۲/۲۵
اردوی متمرکز تهران ۹۷/۰۱/۱۷ ۹۷/۰۲/۱۱
اردوی غیر متمرکز تهران – تبریز ۹۷/۰۲/۲۰ ۹۷/۰۳/۳۰
اردوی متمرکز تهران ۹۷/۰۴/۰۱ ۹۷/۰۴/۱۲

اردوی متمرکز تهران ۹۷/۰۴/۳۱ ۹۷/۰۶/۲۴

منبع: فدراسیون شنا شیرجه و واترپلوی ایران