در این مقاله با راهکارهایی برای انجام بهتر شنا و نکاتی که باید برای تبدیل شدن به یک شناگر حرفه ای رعایت کنیم، آشنا خواهید شد.

به گزارش پول تیکت؛ در بخش اول مقاله راهکارهایی برای انجام بهتر شنا و تبدیل شدن به یک شناگر حرفه ای به اصول اولیه برای شناگر شدن پرداختیم و حال در بخش دوم این مقاله با راهکارهای حرفه ای تر و جذاب تر همراه ما باشید:

شناگر بهتر شدن (عوامل مداخله گر)

۱- در همه طول سال، شنا کنید. همچنین مکانی را انتخاب کنید که حداقل محوطه استخری حداقل ۲۳ متری دارد. شنا در تمام طول سال، قدرت، تحمل و بنیه بدنی شما را افزایش می دهد. این کار همچنین در تمام طول سال، تماس با افرادی که تقویت کننده تلاش شما هستند؛ ممکن می سازد.

شنا با دوستان
۲- به جمع های دوستانه شنا بپیوندید. وقتی در استخر، کسی را ندارید که با او صحبت کنید؛ شنا کردن حسی شبیه کارهای طاقت فرسا دارد و حس تنهایی به شما می دهد. با دیگر شناگران به شنا رفتن؛ نتیجه اش مثل نصیحت های آموزشی رایگان برای شما است. حداقل، دوستانی را پیدا می کنید که مانند شما، آرزوی شناگری خوب دارند. این امر منجر به حس مسئولیت پذیری شده که واقعا در بیرون کشیدن شما از رختخواب، ساعت ۵ صبح موثر است.

۳- به تیم شنا بپیوندید و یا در کلاس های گروهی حضور یابید. هر دوی آنها، فرصت های خوبی برای همه شناگران، به منظور یادگیری تکنیکهای موثر بر ضربه های شنا است. آنها همچنین راه هایی خوب به منظور ملاقات دیگر افراد شناگر است که به شما برای رسیدن به هدف شنای بهتر، کمک می کند.

عکس شنا

نحوه صحیح شنا

۴- ضربه های شنا را یاد بگیرید. چهار نوع حرکت اساسی در شنا وجود دارد ( شنای پروانه، شنای کرال پشت، شنای قورباغه و شنای آزاد ) شما باید سعی در یادگیری همه آنها بکنید. در ضمن اینکه همیشه سبک دلخواه خود را دارید؛ شناگر بهتر شدن؛ باعث می شود که تلاش برای شنا کردن؛ برای شما جالب باشد.

* به تمام سبک ها شنا کنید. وقتی که با تمام سبک ها شنا می کنید؛ استفاده شما از عضلات بیشتر است. وقتی شما از چهار نوع اصلی برای شنا استفاده می کنید؛ بدنتان کارایی بهتری داشته و سریعتر نتیجه مطلوب را می گیرید.

* خطر آسیب حین شنا، کاهش می یابد زیرا که شما همواره یک عضله خاص را با یک حرکت خاص، تحت فشار قرار نمی دهید و ساختار عضلانی بیشتر در حالت تعادل قرار می گیرد.

* مهارتهایی که شما از یک نوع شنای خاص، می آموزید به مهارتهای شناهای دیگر، انتقال می یابد. برای مثال، حرکت موجی زیر آب که در شنای قورباغه وقتی به دیوار لگد می زنید؛ ایجاد می شود قابل انتقال به حرکت موجی زیر آب در شروع شنای به پشت است.

حرکت سالتو شنا

۵- حرکت سالتو یا برگشت انتهای استخر (چرخش های سبک و ناگهانی) را یاد بگیرید. اضافه کردن چرخش سالتو، وقفه های شروع و پایان در انتهای تمام کردن یک دور استخر را حذف می کند. وقتی این تمرین را به کار بگیرید؛ شناگر مسافتی بهتری خواهید شد. شما با این تمرین همچنین وقتی که دیوار را هل می دهید؛ انرژی خود را ذخیره کرده و خودتان را در بهترین حالت برای شروع جلو راندن ضربه هایتان، قرار می دهید. این کار یک روش عالی برای دیدن مکان رقیب شما است.

* وقتی شما در حال یادگیری هستید؛ ورزش کردن با هسته ثقل بدن، به شما در اتمام ظاهر تکنیکی چرخش سالتو ( چرخش ناگهانی و سبک ) کمک می کند. چرخش سالتو به پشتک کامل، انحنا و خمیدگی تنه و بازشدن سریع تنه نیاز دارند.

شنا با دوستان
* وقتی که در شنای آزاد از چرخش سالتو استفاده می کنید؛ چانه تان را پایین نگه دارید. چرخش را در حدود اندازه یک بازو تا دیوار، شروع کنید. شما با یک ضربه ناگهانی و سبک، شروع به پشتک خواهید کرد. چانه شما باید نزدیک سینه تان بیاید. زانوهایتان نیز باید نزدیک سینه باشند. پاهایتان را روبروی دیوار مستقر کنید و تنه خود (بدن به استثنای سر و اندام ها) را بچرخانید. وقتی دیوار را هل می دهید؛ دست ها را کنار هم گذاشته و بدنتان را هم جهت جریان طبیعی آب کنید. وقتی که در شنای به پشت، چرخش سالتو انجام می دهید؛ حدود یک یارد یا یک متر قبل از دیوار، با بازویی که جلوتر است؛ بچرخید و به پیرامون خود برسید. با سرتان دور و بر را نگاه کنید؛ طوری که بقیه بدن به طور طبیعی، از این چرخش تبعیت کند. بازویی را که جلوتر است به طرف جلو کشیده نگه داشته و ضربه ای ناگهانی و سبک زده و خود را از سمت دیوار هل بدهید.

۶- درسها، کلاسها، کلینیک ها و مسابقات شنای نزدیک به خود را پیدا کرده و در آنها ثبت نام کنید. آنلاین چک کرده تا ببینید چه مواردی در دسترس است. دنبال دستور العملی باشید که مافوق سطح شما است؛ خودتان را به چالش بکشید.

جستجوی آموزش آنلاین شنا

آموزش شنا آنلاین

۷- تمرینات شنا انجام دهید و زمان خود را ثبت کنید. تمرین به توجه شما بر ساعت و زمان، کمک کرده و اجازه می دهد که از آنچه برای آن کار می کنید (مانند ضربه هایتان) نتیجه مطلوب گرفته و فورا آن را به عادات شنایی منظم خود، تبدیل کنید.

* وقتی شنای آزاد می کنید؛ سبقت بگیرید. تمرینات برتری جویانه، راهی کلاسیک برای بهبود ضربه های شنای آزاد شما است. هدف آنها نرم کردن و طولانی کردن ضربه هایتان، با توجه به ضربه هایتان است. شما یک بازو را به دور از بدن و روبروی خود، در تمام زمان شنا کردن؛ نگه داشته و صبر می کنید تا بازوی دیگرتان، از آن جلوتر بزند.

* برای تمرینات شنای جالب تر، از سایر شناگران بخواهید یا آنلاین انجام دهید. توصیه های جالب بسیاری وجود دارد که نتیجه کار شما را بهتر می کند.

* خودتان را با قرار دادن یک هدف خاص بر حسب متر، هر هفته به چالش بکشید. یک شروع خوب، تمرینی ۲۰۰۰ متری است. از آنجایی که هدفتان شناگر بهتر شدن است؛ باید بدانید که هیچ چیز به مانند شنای بیشتر، شنا را بهتر نمی کند.

آموزش و یادگیری شنا

یادگیری شنا

۸- یاد بگیرید که چگونه شنای خود را زمان بندی کنید. توجه کردن به ساعت، به شما کمک می کند تا متوجه شوید؛ چقدر در آب، کارآمد هستید. اگر شما گروهی از تمرینها را انجام می دهید؛ مطمئن گردید که آنها زمان بندی شده اند.

آموزش بهتر شنا

یادگیری شنا

۹- هر چقدر می توانید؛ شنا کنید. با افزایش مسافت و سرعت، تکنیکهای شنای شما، به طور فزاینده ای پیشرفت می کند. چنانچه اهداف قدیمی را پشت سر گذاشته اید؛ اهداف جدیدی برای خود بیابید.

آموزش بهتر شنا

نحوه یادگیری شنا

۱۰- در قرارهای شنای محلی، شرکت کنید. از طریق اجتماعات شنا، فرصت های بسیاری برای رقابت در اجتماعات شنا، حتی برای یک فرد بالغ، به وجود می آید. رقابت راهی برای ترقی دادن شنایتان، با ایجاد کانون توجه جدید است.

این مقاله ادامه دارد…