شناگران تیم منطقه ۵ رکورد ماده ۴*۱۰۰ آزاد تیمی را جابجا کردند. برترین های روز سوم و پایانی رده های سنی ۱۱-۱۲ و ۱۳-۱۴ سال مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه پسران جام سرداران شهید آذربایجان در تبریز معرفی شدند.

به گزارش پول تیکت؛ روز سوم و پایانی مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه پسران جام سرداران شهید آذربایجان با برگزاری فینال ماده های ۱۰۰ متر پروانه ، ۵۰ کرال پشت ، ۱۰۰ متر قورباغه و ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی رده های سنی ۱۱-۱۲ و ۱۳-۱۴ سال در استخر آبادگران تبریز به پایان رسید. ایران در مجموع قهرمان تیمی این رقابت ها شد و در جایگاه نخست ایستاد.

مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه پسران “جام سرداران شهید آذربایجان” که با حضور ۱۱۰ شناگر که متشکل از چهار تیم خارجی ارمنستان، آذربایجان، عراق، سوریه و هفت تیم داخلی از روز هفتم الی نهم آذر ماه ۱۳۹۶ در مجموعه فرهنگی ورزشی آبادگران تبریز برگزار شد.

همچنین در حاشیه برگزاری روز سوم این رقابت‌ه شناگرانا تیم منطقه ۵ با ثبت زمان ۳:۵۴٫۱۵ موفق به جابجایی رکورد ماده ۴*۱۰۰ آزاد تیمی شدند.

نتایج کلی روز سوم مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه پسران جام سرداران شهید آذربایجان :

 

ماده ۱۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۱-۱۲ سال :

محمد حسن شکری ، دانیال شفیعی و محمد پارسا بوتی اول تا سوم شدند.

ماده ۱۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۳-۱۴ سال :

سید مرتضی حسینی ، علی جباری ، سید محمد حسینی اول تا سوم شدند.

ماده ۵۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۱-۱۲ سال :

ابولفضل سام ، دانیال شفیعی ، محمد صالح فصیحی اول تا سوم شدند.

ماده ۵۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۳-۱۴ سال :

محمد قائمی ، ، مهدی روحی ( آذربایجانشرقی) و کیا افزالی اول تا سوم شدند.

ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۱-۱۲ سال :

سید علیرضا ذولنوری ،محمد حسین شکری و ادوارد اساتریان ( ارمنستان ) اول تا سوم شدند.

ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۳-۱۴ سال :

مهران قاسم زاده ، محمد مظاهری ، معراج توروه اول تا سوم شدند.

ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی رده سنی ۱۱-۱۲ سال :

تیمهای منطقه ۳ ، ارمنستان ، منطقه ۵ ، اول تا سوم شدند.
ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی رده سنی ۱۳-۱۴ سال :

تیمهای منطقه ۶ ، منطقه ۵ و منطقه ۴ اول تا سوم شدند.

منبع: فدراسیون شنا