به دلیل عدم صدور مجوز از سوی کشورهای همجوار در زمان مقرر، اعزام کاروان شنای ایران لغو شد.

به گزارش پول تیکت؛ با وجود تلاش‌های مستمر مجموعه پرسنل فدراسیون، مسئولان وزارت ورزش و وزارت امورخارجه و سازمان هواپیمایی کشور؛ متاسفانه به دلیل عدم صدور مجوز پرواز از سوی کشورهای همجوار اعزام کاروان شنای ایران به مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا لغو شد.


فدراسیون شنا مراتب تاسف خود را از لغو این سفر به مسئولان برگزاری اعلام و مراتب اعتراض خود را به کنفدراسیون آسیا اعلام کرد.

همچنین ریاست فدراسیون شنا طی پیام های جداگانه از پیگیری و تلاش مستمر مسئولان وزارت امور خارجه و همچنین وزارت ورزش بویژه جناب اقای آقازاده معاون محترم وزیر، مجموعه روابط بین الملل وزارت ورزش و جناب اقای عابدزاده ریاست سازمان هواپیمایی کشور قدردانی کرد.

منبع: فدراسیون شنا