شنای دختران تبریز – دختران شناگر ایران در مجموع تیمی رقابت های شنای بین المللی مسافت کوتاه دختران زیر ۱۱-۱۲ و ۱۳-۱۴ سال “جام سرداران شهید آذربایجان” – تبریز عنوان قهرمانی و مدال طلا را تصاحب کردند.

به گزارش پول تیکت؛ شنای دختران تبریز – روز نهایی مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه دختران رده سنی ۱۱-۱۲ و ۱۳-۱۴ سال “جام سرداران شهید آذربایجان” در استخر آبادگران تبریز برگزار و پس از ۳ روز رقابت در ۲۸ ماده با قهرمانی تیم ایران در دو رده سنی پایان یافت.


درپایان این رقابتها تیم ایران در رده سنی ۱۱-۱۲ سال قهرمان شد و تیمهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان دوم و سوم شدند. همچنین در رده سنی ۱۳-۱۴ سال تیم ایران کاپ قهرمانی تیمی را بالای سر برد و تیم های جمهوری آذربایجان دوم و ارمنستان سوم شدند.

نتایج روز سوم رقابتهای بین المللی شنای دختران تبریز جام سرداران شهید اذربایجان :

در ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۱-۱۲ سال یاسمین صادقی قهرمان شد و روژان الهی و ایان کلانتراوا از آذربایجان دوم و سوم شدند.
در رده سنی ۱۳ -۱۴ سال همین ماده ورسنیک منوچهریان از ارمنستان طلا گرفت و مریم شیخ علیزاده و ستایش پور تلاری دوم و سوم شدند.

در ماده ۵۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۱-۱۲ سال : یاسمین صادقی قهرمان شد و رومینا میرزایی و سوزانا گریگوریان از ارمنستان دوم و سوم شدند.
در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : مریم شیخ علیزاده ، سونا بخشی و اولماز علیوا از آذربایجان اول تا سوم شدند.

در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۱-۱۲ سال : هلیا نصرالهی قهرمان شد و مهلا نواده خزل و ماه صنم ذرات بصیر دوم و سوم شدند.
در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : ژینا گرجی قهرمان شد و الن سایروان از ارمنستان و ستایش پورتلاری دوم و سوم شدند.

در ماده ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی رده سنی ۱۱-۱۲ سال : تیم منطقه۲ قهرمان شد و تیم منطقه ۴ و تیم منطقه ۲ ب دوم و سوم شدند.
در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : تیم منطقه ۲ الف قهرمان شد و جمهوری آذربایجان و منطقه ۲ ب دوم و سوم شدند.

منبع: فدراسیون شنا