دومین روز مسابقات شنای کاپ جهانی قطر ۲۰۱۷ با رقابت شناگران شرکت کننده در این مسابقات خاتمه یافت و شناگران جوان تیم ملی در مرحله مقدماتی با ثبت زمان های خود به کار خود پایان دادند.

به گزارش پول تیکت ؛ روز دوم مسابقات کاپ جهانی قطر صبح امروز پیگیری شد و شناگران ایران در مرحله مقدماتی ماده های مختلف امروز به آب زدند.

شناگران جوان تیم ملی در مرحله مقدماتی با ثبت زمان های خود به کار خود پایان دادند و علی فتحی نیز عصر امروز در فینال ماده ۲۰۰ متر پشت شنا خواهد کرد .

نتاییج تیم ملی شنا ایران در روز دوم مسابقات کاپ جهانی قطر ۲۰۱۷

۲۰۰ متر آزاد

علی رشیدی با ثبت زمان ۱:۵۵٫۹۵ به کار خود پایان داد

امیرعباس امراللهی با ثبت زمان ۱:۵۸٫۹۶ به کار خود پایان داد

متین بالسینی با ثبت زمان ۲:۰۲٫۱۲ به کار خود پایان داد

نتایج مرحله مقدماتی ۲۰۰ متر آزاد

۱۰۰ متر قورباغه

سامان قپانوری با ثبت زمان ۱:۰۶٫۲۵ به کار خود پایان داد

نتایج مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه

۱۰۰ متر پروانه

علیرضا امین زمردی با ثبت زمان ۵۵:۱۴ به کار خود پایان داد

متین سهران با ثبت زمان ۵۷:۲۸ به کار خود پایان داد

متین بالسینی با ثبت زمان ۵۸:۴۵ به کار خود پایان داد

امیرعباس امراللهی با ثبت زمان ۱:۰۱٫۵۳ به کار خود پایان داد

نتایج مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

علی فتحی با ثبت زمان ۲۶:۵۰ به کار خود پایان داد

نتایج مرحله مقدماتی ۵۰ متر پشت

۲۰۰ متر متخلط

سامان قپانوری با ثبت زمان ۲:۱۵٫۵۰ به کار خود پایان داد

امیر عباس امراللهی با ثبت زمان ۲:۱۷٫۲۶ به کار خود پایان داد

نتایج مرحله مقدماتی ۲۰۰ متر مختلط

۵۰ متر آزاد

علیرضا امین زمردی با ثبت زمان ۲۳:۸۹ به کار خود پایان داد

متین سهران با ثبت زمان ۲۴:۰۲ به کار خود پایان داد

علی رشیدی با ثبت زمان ۲۴:۰۹ به کار خود پایان داد

نتایج مرحله مقدماتی ۵۰ متر آزاد

۲۰۰ متر پشت

علی فتحی

این ماده مرحله مقدماتی ندارد و مستقیم فینال برگزار می‌شود

۱۵۰۰ متر آزاد

متین بالسینی با ثبت زمان ۱۶:۴۱٫۹۴ به کار خود پایان داد

 

منبع: فدراسیون شنا