Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

برگشت زدن در شنا

1 مقاله
0 482
2
2 دقیقه مطالعه

برای انجام صحیح چرخش باز در شنا باید نکاتی را رعایت کنید تا بتوانید چرخش صحیحی داشته و شنای خود را با سرعت بیشتر ادامه دهید. در این مطلب با استفاده از تصاویر آموزشی نحوه صحیح چرخش باز در شنا را آموزش خواهیم دید. به…