Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

توصیه شنا

1 مقاله
0 94
1
1 دقیقه مطالعه

شنا از جمله ورزش هایی است که به خودی خود خطری برای شناگر ندارد، مگر اینکه افراد نسبت به استفاده از استخرها و اماکن ورزشی آبی مجاز بی توجه باشند و در هر نقطه ناامنی تن به آب بزنند. به گزارش پول تیکت؛ با ورود…