Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

شنای زنان

1 مقاله
0 340
2
2 دقیقه مطالعه

حتما برای زنان باردار تا به حال این سوال پیش آمده که آیا می توان در دوران بارداری شنا کرد؟ برای شنا در دوران بارداری باید به چه نکاتی توجه کرد؟ شنا در دوران بارداری برای چه افرادی مناسب و برای چه کسانی خطرناک است….