Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

شنای صحیح

1 مقاله
0 451
2
2 دقیقه مطالعه

آموزش صحیح و اصولی شنا به کسی که قصد دارد به تازگی یادگیری  را آغاز کند، امری بسیار مهم است و یک مربی باید قبل از مهارت لازم در شنا، به خوبی بتواند برای آموزش شنا همه جوانب آموزشی، روانشناسی، شناختی و … را در…