Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

شنا کودکان

1 مقاله
0 558
2
2 دقیقه مطالعه

آموزش شنا به کودکان زیر ۲ سال بسیار موضوع مهمی است و اصولی دارید که مربی و والدین حتما باید آن ها را رعایت کنند چرا که این نخستین تجربه آشنایی کودک با آب و شنا کردن است و باید این آموزش به نوعی باشد…