Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

ورزش در آلودگی هوا

1 مقاله
0 141
2
2 دقیقه مطالعه

طبق اعلام متخصصان ورزشی، انجام فعالیت‌های ورزشی در هوای آلوده مانند شرایط این روزهای تهران برای تمامی سنین مضر است و می‌تواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد. بنابراین افراد برای ورزش در چنین روزهایی فقط می توانند در فضاهای بسته استخرها به دلیل…