Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

وزن ایده آل

1 مقاله
0 458
2
2 دقیقه مطالعه

طیق تحقیقات انجام شده شنای سرعتی می تواند باعث کاهش وزن و شنای قدرتی می تواند به عضله سازی و افزایش وزن کمک کند. با این حال برای رسیدن به وزن ایده آل و تناسب اندام با ورزشی مثل شنا باید به نکات مهمی توجه…