استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

 • تهران- تهران- نارمک- خیابان شهید مدنی- جنب مترو فدک- مجموعه ورزشی شهدای نارمک
 • ۰۲۱-۷۷۲۶۱۱۱۱
35% تخفیف
قیمت:
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران:

سانس بانوان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 20، روزهای فرد از ساعت 8 الی 14

سانس آقایان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 20 الی 24، روزهای فرد از ساعت 14 الی 24، جمعه از ساعت 10 الی 22

سانس صبحگاهی آقایان: روزهای فرد از ساعت 5 الی 7:30

سانس ماساژ بانوان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 20، روزهای فرد از ساعت 8 الی 14

سانس ماساژ  آقایان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 20 الی 24، روزهای فرد از ساعت 14 الی 24، جمعه از ساعت 10 الی 22

قیمت بلیت گیشه سانس عادی (1 ساعت و 30 دقیقه) 220000 تومان می باشد.

قیمت بلیت گیشه سانس آزاد 38000 تومان می باشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۳۷
تخفیف
۲۳,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۵:۰۰
پایان ۰۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۰۰
پایان ۰۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۰۰
پایان ۰۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کثیف شدن آب

جلسات اول آب بسیار تمیز بود و کاملا راضی بودم اما دو سه جلسه هست که آب داره کثیف و کدر میشه.امیدوارم امروز که میرم بهتر شده باشه.

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

نقاط قوت
 • اب عالي پرسنل خوب
نقاط ضعف
 • نداشتن كارت استخر شش ماه يكساله

خوبه

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3.5

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

نقاط قوت
 • ساعات مناسب برای خانم‌های شاغل
نقاط ضعف
 • قیمت بالای مجموعه به نسبت کوچکی استخر

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3.4

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • بوفه ندارد

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۳/۲۲

نقاط قوت
 • تمیزی
 • خلوتی
نقاط ضعف
 • رختکن

همه چیش خوب بود ولی رختکن و دوش های مناسبی نداشت، هیچی هم شامپو تو مخازن نبود.

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نقاط قوت
 • تميزي
نقاط ضعف
 • محيط استخر سرد ميباشد

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نقاط قوت
 • تمیز و نوساز
نقاط ضعف

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

نقاط قوت
 • تميزي خلوت
نقاط ضعف
 • اوكتولس نداره

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 4.3

۱۳۹۸/۰۱/۱۰

نقاط قوت
 • خلوت
 • تمیز
نقاط ضعف

در ایام عید که من دارم میرم عالی، تمیز و خلوت هستش، فعلا راضی ام

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۹

کثیفی کثیفی کثیفی کثیفی کثیفی کثیفی کثیفی کثیفی

برا مسئولین استخرم هییییییییییییییییییچ اهمیتی نداره.
آخرش میرم به اداره بهداشتی جایی شکایت میکنم بیان بازرسی

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

مطمئنین این استخر رفتین؟

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۳

خلوت و تميز و نسبت به قيمت بسيار عالى
فقط بوفه و ماساژ هنوز راه اندازى نشده

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3

۱۳۹۷/۱۱/۲۰

نقاط قوت
 • خلوت و تمیزی
نقاط ضعف
 • اکثر اوقات جکوزی سرد و سونا بخار کم بخار هست. سونای خشک هم که از همان روز اول افتتاح خراب و بدون گرما میباشد

بنده چندماه دارم استفاده میکنم شاید نزدیک به ۳۰ بار تا حالا رفتم به این استخر منتها به جرات میتونم بگم حداقل ده بارش یا جکوزی گرم نبوده یا سونای بخار کم بخار بوده است.

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۷/۱۱/۱۸

نقاط قوت
 • خلوت بودن
نقاط ضعف

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

نقاط قوت
 • تمیزی استخر
نقاط ضعف

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 2.25

۱۳۹۷/۱۱/۰۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • نداشتن بوفه

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

از جمله استخرهای نوساز و تمیز که درسال 1397 به بهره برداری رسیده استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران می باشد.

مجموعه ورزشی شهدای نارمک در فضایی به مساحت بالغ بر 5 هزار متر مربع، سه طبقه که شامل استخر و سونا، سالن های بدنسازی، فوتسال و کشتی، کتابخانه باستانی پاریزی و مجتمع فرهنگی امام هادی (ع) در منطقه 8 تهران می باشد.

جهت بهره مندی از تخفیفات و نحوه خرید بلیط استخر شیک و تمیز مجموعه ورزشی شهدای نارمک به سایت پول تیکت مراجعه نمایید و هر زمان پیشتیبانی سایت آماده پاسخ به سوالات شما عزیزان می باشد.

برخی از امکانات استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک جنب مترو فدک شامل: استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، اتاق ماساژ، بدنسازی، ایروبیک در آب، آب درمانی ( هیدروتراپی )، تونل مه، اتاق کودک، TRX، حمام سنتی، پارکینگ، سیستم تهویه، رختکن، کارتخوان، موزیک لایو به همراه دموهای رایگان، دارای مشاور پوست و مو، کافه و رستوران و غیره می توان اشاره کرد.

مشخصات استخر بی نظیر و فوق العاده مجموعه ورزشی شهدای نارمک به طول استخر 25 متر، عرض استخر 13 متر، کمترین عمق طول استخر 90 سانتی متر و بیشترین عمق طول استخر 240 سانتی متر می باشد.

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران مخاطب بانوان و آقایان است که سانس بانوان عزیز روزهای زوج از ساعت 8 الی 20، روزهای فرد از ساعت 8 الی 14 و سانس آقایان گرامی روزهای زوج از ساعت 20 الی 24، روزهای فرد از ساعت 14 الی 24، جمعه از ساعت 10 الی 22 با کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات به شما سروران می باشد.

آدرس استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران : نارمک- خیابان شهید مدنی- جنب مترو فدک

 

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، تخفیفان های ویژه استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، کارت تخفیف استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، بلیط زنانه استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، بلیط آقایان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، آدرس استخرمجموعه ورزشی شهدای نارمک  تهران، بلیط کودکان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، عکس استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، ویدیوی استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، قیمت بلیط استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، تخفیف بلیط استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر در تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۳
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر و ازون
 • کمترین عمق طول استخر (متر) کمترین عمق طول استخر (متر): ۹۰CM
 • بیشترین عمق طول استخر (متر) بیشترین عمق طول استخر (متر): ۲۴۰CM