استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

 • تهران- تهران- خیابان آیت الله کاشانی- خیابان بهمن نژاد
 • ۰۲۱-۴۴۶۲۲۶۴۷
30% تخفیف
قیمت:
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر پرسپولیس (درفشی فر):

سانس بانوان استخر و ماساژ ریلکسی پرسپولیس (درفشی فر): شنبه الی پنجشنبه از ساعت 10 الی 16، جمعه از ساعت 9 الی 14

سانس آقایان استخر و ماساژ ریلکسی پرسپولیس (درفشی فر): روزهای زوج از ساعت 18 الی 23:30، روزهای فرد از ساعت 18:30 الی 23:30، جمعه از ساعت 15 الی 23:30

سانس صبحگاهی آقایان استخر پرسپولیس (درفشی فر): شنبه الی پنجشنبه از ساعت 5:30 الی 8 (صبحانه رایگان)

سانس VIP آقایان استخر پرسپولیس (درفشی فر): پنجشنبه از ساعت 23 الی 23:30

پذیرش خردسال از 4 سال به بالا امکان پذیر است.

خدمات سانس VIP شامل:
پکیج رایگان بهداشتی (لیف وکیسه ‌صابون شامپو)

پکیج پذیرایی (میوه وآبمیوه وچای)
حوله استریل گرم بهداشتی
باحضور بازیکنان و پیشکسوتان نامی پرسپولیس و تیم ملی

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۳:۳۰
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۲
تخفیف
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 2.8

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • تعداد زیاد نفرات آموزشی که بدون توجه به افراد در حال شنا توسط مربیان وارد استخر می شوند

در صورتی که در خصوص تغییر مربیان آموزشی اقدام شود وضع بهتر می شود ،برخی افراد که به عنوان مربی مشغولند در خصوص احترام به حق دیگران ، نظم و ترتیب که اصول اولیه آموزش هر چیزی است هیچ و مطلقاً هیچ شناختی ندارند که در مقایسه با سایر مربیان فرهیحته این استخر اصلاً هیچ ستخیتی ندارند

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

نقاط قوت
 • دسترسي راحت
نقاط ضعف
 • قيمت بالا

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 3.5

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

نقاط قوت
 • خلوتی استخر
 • برخورد خوب پرسنل
 • بزرگی استخر
نقاط ضعف
 • کیفیت آب پایین

آب استخر کثیف بود بیشتر از سونا استفاده کردم سونای خشک هم تعریفی نداشت ولی روی هم رفته با توجه به قیمت مناسب یود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 3

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

نقاط قوت
 • استخر بزرگ و برای پیاده روی در آب و همینطور شنا بسیار ابعاد مناسبی داره
نقاط ضعف
 • سونای خشک معمولا در حد غیر قابل استفاده قرار داره و سونای بخار فاقد اوکالیپوسه

فقط بعنوان استخر بدرد میخوره

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 1

۱۳۹۸/۰۱/۲۲

نقاط قوت
 • ابعاد استخر
نقاط ضعف
 • اینجا هم باید مثل ما بقی استخر ها شیرجه زدن ( روی سر و کله دیگران ) رو غدقن کنند . متاسفانه نامنظم است و راحت نمی شود شنا کرد

اگر نظم پیدا کند و استخر 2 متر 2 متر جدا بشه عالی میشه

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 1

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

نقاط قوت
 • ابعاد استخر
نقاط ضعف

بازی پرسپولیس بود و استخر خلوت

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۸/۰۱/۱۳

نقاط قوت
 • نقطه مکانی خوب
نقاط ضعف
 • ندادن حوله وحوله یخ جهت سوناوبرس مو

قابل قبوله فقط اگر تهویه رستورانش درست بشه چون بدلیل بسته بودن محیط بوی سرخ کردنی بدجوری به مشام میرسه

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

حوله یخ برای سونای خشک اضافه شده و تحویل میدن

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

نقاط قوت
 • برخورد مدیران عالی پرسنل متوسط
نقاط ضعف
 • سونای خشک نه چندان خوب

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.1

۱۳۹۷/۱۲/۰۵

نقاط قوت
 • جای پارک
 • بزرگ بودن استخر
نقاط ضعف

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۲

نقاط قوت
 • بزرگ بودن استخر و زمان زیاد سانس ازاد
نقاط ضعف
 • کثیف بودن اب

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.6

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

نقاط قوت
 • برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 1.7

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

نقاط قوت
 • ابعاد استخر
نقاط ضعف
 • شلوغی و تعداد زیاد نفرات آموزشی

روز سه شنبه آب بسیار کثیف بود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۱۱/۰۵

نقاط قوت
 • حضور پرسنل آموزش دیده
نقاط ضعف

در مجموع استخر خوبی است

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • خیلی گرونه 15 بیشتر نمی ارزه

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0.7

۱۳۹۷/۱۰/۲۷

نقاط قوت
 • برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف
 • کیفیت آب و تمیزی استخر

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.3

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

نقاط قوت
 • بزرگی
نقاط ضعف
 • بوفه دیر باز کرد

متوسط آب معمولی بوفه دیر باز کرد

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۳۳
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۷
 • کمترین عمق طول استخر (متر) کمترین عمق طول استخر (متر): ۵۰ سانتی متر
 • بیشترین عمق طول استخر (متر) بیشترین عمق طول استخر (متر): ۳ متر
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: فیلتر شنی و کلر