پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

 • البرز- كرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصد دستگاه- پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج
 • ۰۲۶-۳۲۷۱۷۰۰۱
12% تخفیف
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

 سانس های مجموعه دانش کرج :

سانس های پارک آبی دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 19:30 (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های پارک آبی دانش آقایان: همه روزه از ساعت 20 الی 00:40 بامداد (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های استخر ساحل دانش آقایان: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 15 الی 23:40، جمعه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 3 ساعت)

سانس های استخر صدف دانش آقایان: همه روزه از ساعت 9 الی 22:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های استخر باران دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های تراس آفتاب دانش بانوان: همه روزه از ساعت 10 الی 18 (زمان استفاده از تراس آفتاب 3 ساعت)

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1.8

۱۳۹۷/۱۱/۰۵

نقاط قوت
 • داشتن چند مجموعه کنار هم مخصوص آقایان و بانوان
نقاط ضعف
 • افت کیفیت بعد از دادن تخفیفها و پخش کارت تخفیف در فروشگاه ها و تبلیغات گسترده جای بهتر شدن فکر میکنم وقتی دیدن که تعداد مشتری ها افزایش پیدا کرد کلا بیخیال کیفیت شدن درصورتی که یه زمانی بهترین استخر کرج بود

از وقتی که بلیطهای تخفیف پخش کردن حسابی تبلیغ کردن به شدت کیفیت اومد پایین اصلا از این رو به اون رو شد جای اینکه بیشتر رسیدگی کنن به شدت افت کردنند و بعضی از پرسنل استخر اصلا برخورد مناسبی ندارن با مراجعین .

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

نقاط قوت
 • ساعت کاری استفاده از مجموعه باران برای بانوان عالی میباشد
نقاط ضعف
 • آب استخر مجموعه باران به شدت آلوده میباشد ،طوریکه که تمام پوست بدنم خارش افتاد
 • به علت آلودگی و استفاده از مواد در آب بعد استفاده از مجموعه باران چشمهام میسوزه با وجود استفاده از عینک

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.5

۱۳۹۸/۰۴/۱۷

نقاط قوت
 • دسترسي مناسب
نقاط ضعف
 • شلوغ - كلر زياد آب

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1.7

۱۳۹۸/۰۴/۱۶

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • تمیز نیست

اصلا تمیز نیست.
واقعا بهش نمیرسن

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کوچک بودن استخر

استخر باران فقط مناسب آبدرمانیه و اونقدر کوچکه که اصلا مناسب شنا نیست.هزینه ی بلیط نسبت به استخری که میری خیلی زیاده..

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۴

نقاط قوت
 • دسترسی عالی
نقاط ضعف
 • نظافت خوب محیط
 • کیفیت خیلی بد آب

در واقع داشتیم توی استخر کلری که کمی آب به اون اضافه کرده بودن شنا می کردیم. حوضچه آب سرد که واقعا کثیف و سرشار از کلر و کدر بود بعد از استخر تا یک ساعت سوزش چشم داشتیم

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۳

نقاط قوت
 • تمیز و مرتب - محیط شاد - موسیقی عالی - نظارت خوب
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۰۸

خوووب

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1

۱۳۹۸/۰۴/۰۸

نقاط قوت
 • نزدیکی سایت بانوان و آقایان
نقاط ضعف
 • کدر بودن آب استخر و پرسنل افسرده و بی توجه

شیب استخر غیراستاندارد... عدم کنترل پرسنل در زمان دوش گرفتن قبل از ورود و همچنین عدم کنترل دوش گرفتن در زمان خروج از سونا و وارد شدن به استخر...

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۰۶

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • شلوغی و کثیفی اب

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۰۵

نقاط قوت
 • تمیزی اب
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کنترل ضعیف برای حمام کردن قبل ورود به استخر

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۳/۲۶

نقاط قوت
 • خلوت بودن
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1

۱۳۹۸/۰۳/۲۴

نقاط قوت
 • فقط خوبه که استخرخانمهاو آقایون کنارهم
نقاط ضعف
 • برخورد پرسنلش خیلی بده مخصوصا برای سانس آخرش ماهنوز تواستخربودیم برقاروخاموش کردن گفتن سریع برین خیلی پرسنل بی شخصیتی داره حیف پول

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۳/۱۴

نقاط قوت
 • موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.9

۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نقاط قوت
 • داشتن دو استخر مجزا
 • هر ساعت موج میاد
 • معطل نشدن برای سرسره
نقاط ضعف
 • سر بودن زمین قبل ورود به استخر

خوب بود،فقط تعداد پله هاش زیاد و تعداد سرسرش کم بود

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.