پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

 • البرز- كرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصد دستگاه- پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج
 • ۰۲۶-۳۲۷۱۷۰۰۱
12% تخفیف
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

 سانس های مجموعه دانش کرج :

سانس های پارک آبی دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 19:30 (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های پارک آبی دانش آقایان: همه روزه از ساعت 20 الی 00:40 بامداد (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های استخر ساحل دانش آقایان: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 15 الی 23:40، جمعه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 3 ساعت)

سانس های استخر صدف دانش آقایان: همه روزه از ساعت 9 الی 22:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های استخر باران دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های تراس آفتاب دانش بانوان: همه روزه از ساعت 10 الی 18 (زمان استفاده از تراس آفتاب 3 ساعت)

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۱/۰۹

فوق العاده

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

نقاط قوت
 • ساعت کاری استفاده از مجموعه باران برای بانوان عالی میباشد
نقاط ضعف
 • آب استخر مجموعه باران به شدت آلوده میباشد ،طوریکه که تمام پوست بدنم خارش افتاد
 • به علت آلودگی و استفاده از مواد در آب بعد استفاده از مجموعه باران چشمهام میسوزه با وجود استفاده از عینک

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.5

۱۳۹۸/۰۴/۱۷

نقاط قوت
 • دسترسي مناسب
نقاط ضعف
 • شلوغ - كلر زياد آب

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1.7

۱۳۹۸/۰۴/۱۶

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • تمیز نیست

اصلا تمیز نیست.
واقعا بهش نمیرسن

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کوچک بودن استخر

استخر باران فقط مناسب آبدرمانیه و اونقدر کوچکه که اصلا مناسب شنا نیست.هزینه ی بلیط نسبت به استخری که میری خیلی زیاده..

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۴

نقاط قوت
 • دسترسی عالی
نقاط ضعف
 • نظافت خوب محیط
 • کیفیت خیلی بد آب

در واقع داشتیم توی استخر کلری که کمی آب به اون اضافه کرده بودن شنا می کردیم. حوضچه آب سرد که واقعا کثیف و سرشار از کلر و کدر بود بعد از استخر تا یک ساعت سوزش چشم داشتیم

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۱۳

نقاط قوت
 • تمیز و مرتب - محیط شاد - موسیقی عالی - نظارت خوب
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۰۸

خوووب

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1

۱۳۹۸/۰۴/۰۸

نقاط قوت
 • نزدیکی سایت بانوان و آقایان
نقاط ضعف
 • کدر بودن آب استخر و پرسنل افسرده و بی توجه

شیب استخر غیراستاندارد... عدم کنترل پرسنل در زمان دوش گرفتن قبل از ورود و همچنین عدم کنترل دوش گرفتن در زمان خروج از سونا و وارد شدن به استخر...

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۰۶

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • شلوغی و کثیفی اب

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۴/۰۵

نقاط قوت
 • تمیزی اب
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کنترل ضعیف برای حمام کردن قبل ورود به استخر

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۳/۲۶

نقاط قوت
 • خلوت بودن
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1

۱۳۹۸/۰۳/۲۴

نقاط قوت
 • فقط خوبه که استخرخانمهاو آقایون کنارهم
نقاط ضعف
 • برخورد پرسنلش خیلی بده مخصوصا برای سانس آخرش ماهنوز تواستخربودیم برقاروخاموش کردن گفتن سریع برین خیلی پرسنل بی شخصیتی داره حیف پول

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۳/۱۴

نقاط قوت
 • موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.9

۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نقاط قوت
 • داشتن دو استخر مجزا
 • هر ساعت موج میاد
 • معطل نشدن برای سرسره
نقاط ضعف
 • سر بودن زمین قبل ورود به استخر

خوب بود،فقط تعداد پله هاش زیاد و تعداد سرسرش کم بود

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.