استخر امام رضا رامسر

استخر امام رضا رامسر رامسر، جاده چابکسر کیلومتر 4 جاده چابکسر-نرسیده به تله کابین رامسر - مجموعه تفریحی ورزشی امام رضا

  • آقایان
  • خانم ها
 استخر میرزا کوچک خان رامسر

استخر میرزا کوچک خان رامسر رامسر، تله کابین رامسر به سمت تله کابین- اردوگاه میرزا کوچک خان- وروردی لیاسرک- استخر میرزا کوچک خان

  • آقایان
  • خانم ها
استخر

پارک آبی رامسر رامسر، کمربندی اول رامسر کمربندی اول رامسر

  • آقایان
  • خانم ها
موردی یافت نشد.