استخر

مجتمع آبدرمانی آخار باخار دودو مشکین شهر مشگین شهر، مسیر گردشگری قینرجه 12 کیلومتری جاده قینرجه- بالاتر از منبع امور آب

  • آقایان
  • خانم ها
استخر

مجتمع آبدرمانی قاینار ساوالان سبلان اردبیل مشگین شهر، مسیر گردشگری قینرجه مسیر گردشگری قینرجه ـ نرسیده به آبگرم قینرجه ـ بالاتر از روستای ناصرآباد (دیزو) (فاصله از مشکین شهر ۱۵ کیلومتر)

  • آقایان
  • خانم ها
 استخر مجتمع آبدرمانی نگین دو دو مشگین شهر- پول تیکت

مجتمع آبدرمانی نگین دو دو مشکین شهر مشگین شهر، سه راهی موئیل سه راهی موئیل- قینرجه (فاصله از مشگین شهر 13 کیلومتر)

  • آقایان
  • خانم ها
استخر

مجموعه چشمه آبگرم معدنی آیقار قینرجه مشکین شهر مشگین شهر، مسیر گردشگری قینرجه منطقه گردشگری قینرجه

  • آقایان
  • خانم ها
موردی یافت نشد.