استخر اصانلو پاکدشت تهران

استخر اصانلو پاکدشت تهران پاكدشت، بولوار علی ابن ابیطالب بولوار علی ابن ابیطالب-جنب تالار اصانلو -استخر اصانلو

  • آقایان
  • خانم ها
استخر

استخر شهدای پاکدشت پاكدشت خیابان شهرداری - میدان قلم - جنب اداره ورزش و جوانان

  • آقایان
  • خانم ها
استخر

استخر علی ابن ابی طالب پاکدشت پاكدشت، بزرگراه امام رضا بزرگراه امام رضا- بلوار شهید قمی- بلوار علی ابن ابی طالب

  • آقایان
  • خانم ها
استخر

استخر یاس سفید پاکدشت پاكدشت، پارک معلم پشت پارک معلم- خیابان علامه

  • آقایان
  • خانم ها
موردی یافت نشد.