استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

 • تهران- تهران- نارمک- خیابان شهید مدنی- جنب مترو فدک- مجموعه ورزشی شهدای نارمک
 • ۰۲۱-۷۷۲۶۱۱۱۱
20% تخفیف
قیمت:
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران:

سانس بانوان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 19:30، روزهای فرد از ساعت 8 الی 13:30

سانس آقایان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 20 الی 23:30، روزهای فرد از ساعت 14 الی 23:30، جمعه از ساعت 10 الی 22

سانس ماساژ بانوان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 20، روزهای فرد از ساعت 8 الی 14

سانس ماساژ  آقایان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران: روزهای زوج از ساعت 20 الی 24، روزهای فرد از ساعت 14 الی 24، جمعه از ساعت 10 الی 22

قیمت بلیت گیشه سانس عادی (1 ساعت و 30 دقیقه) 220000 تومان می باشد.

قیمت بلیت گیشه سانس آزاد 38000 تومان می باشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۱۷,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۲
تخفیف
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۳:۵۹

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 4

۱۳۹۸/۰۷/۲۷

نقاط قوت
 • تمیزی آب و دسترسی به مترو
نقاط ضعف
 • زمان شروع سانس برای بانوان

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 1.6

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

آب استخر سرد بود و نداشتن دستمال کاغذی و نایلون یه بار مصرف از معایب این استخر می باشد.

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۷/۱۹

نقاط قوت
 • آب تميز
نقاط ضعف
 • برنامه ريزي نامناسب زمان استخر براي بانوان

١. تخصيص بخشي از زمان استخر در روزهاي جمعه به بانوان.
٢.افزايش زمان استخر در برخي روزها تا ساعت ٩ شب براي بانوان.

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3.12

۱۳۹۸/۰۷/۰۷

نقاط قوت
 • همه چیزش خوبه
نقاط ضعف
 • سانسیه

خوبه همه چیز عالی بود و تمیز بود
پرسنل خوب ولی یکی از پرسنل رفتار خوبی نداشت

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۷/۰۲

متوسط

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3.84

۱۳۹۸/۰۶/۱۳

خیلی خوب و تمیز . کمدهای خوب . دسترسی مناسب . قیمت مناسب برای سانس ۴ ساعته

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۶/۰۸

نقاط قوت
 • تمیز بودن اب استخر ومحوطه ان
نقاط ضعف

خوب بود

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3.8

۱۳۹۸/۰۶/۰۴

من امروز از استخر استفاده کردم همه چیز عالی بود، از برخورد پرسنل، نظافت، کمدها، دوش، بودن کیسه فریزر و دستمال کاغذی، تنها ایرادی که داشت بچه کوچولوهای اموزشی همش تو دست و پای ما بودن قبل از اینکه مربیشون بیاد

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۶/۰۳

بسيار راضى هستم
پرسنل مؤدب
كيفيتِ آب و تميزى استخر
موقعيّتِ مكانى و دسترسى آسان

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

نقاط قوت
 • تمیزی آب خلوتی و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف

عاالی

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 3.6

۱۳۹۸/۰۵/۲۸

نقاط قوت
 • تمیز
نقاط ضعف
 • تقسیم بندی نامناسب استخر

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

۱۳۹۸/۰۵/۲۰

نقاط قوت
 • تمیزی و مرتب بودن
نقاط ضعف
 • دسترس نبودن راحت به بوفه ، نامناسب بودن سونای بخار

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 4.6

۱۳۹۸/۰۵/۲۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • استخر با تناب به شکل نا مناسب قسمت بندی شده بود

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 2.8

۱۳۹۸/۰۵/۱۶

نقاط قوت
 • نوساز بودن
نقاط ضعف

پاسخ
استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران 0 5 0.4

۱۳۹۸/۰۵/۱۴

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • آب کثیف
 • پارکینگ پولی
 • ناجی بی ادب

واقعا کثیف

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

از جمله استخرهای نوساز و تمیز که درسال 1397 به بهره برداری رسیده استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران می باشد.

مجموعه ورزشی شهدای نارمک در فضایی به مساحت بالغ بر 5 هزار متر مربع، سه طبقه که شامل استخر و سونا، سالن های بدنسازی، فوتسال و کشتی، کتابخانه باستانی پاریزی و مجتمع فرهنگی امام هادی (ع) در منطقه 8 تهران می باشد.

جهت بهره مندی از تخفیفات و نحوه خرید بلیط استخر شیک و تمیز مجموعه ورزشی شهدای نارمک به سایت پول تیکت مراجعه نمایید و هر زمان پیشتیبانی سایت آماده پاسخ به سوالات شما عزیزان می باشد.

برخی از امکانات استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک جنب مترو فدک شامل: استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، اتاق ماساژ، بدنسازی، ایروبیک در آب، آب درمانی ( هیدروتراپی )، تونل مه، اتاق کودک، TRX، حمام سنتی، پارکینگ، سیستم تهویه، رختکن، کارتخوان، موزیک لایو به همراه دموهای رایگان، دارای مشاور پوست و مو، کافه و رستوران و غیره می توان اشاره کرد.

مشخصات استخر بی نظیر و فوق العاده مجموعه ورزشی شهدای نارمک به طول استخر 25 متر، عرض استخر 13 متر، کمترین عمق طول استخر 90 سانتی متر و بیشترین عمق طول استخر 240 سانتی متر می باشد.

استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران مخاطب بانوان و آقایان است که سانس بانوان عزیز روزهای زوج از ساعت 8 الی 20، روزهای فرد از ساعت 8 الی 14 و سانس آقایان گرامی روزهای زوج از ساعت 20 الی 24، روزهای فرد از ساعت 14 الی 24، جمعه از ساعت 10 الی 22 با کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات به شما سروران می باشد.

آدرس استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران : نارمک- خیابان شهید مدنی- جنب مترو فدک

 

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، تخفیفان های ویژه استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، کارت تخفیف استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، بلیط زنانه استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، بلیط آقایان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران ، آدرس استخرمجموعه ورزشی شهدای نارمک  تهران، بلیط کودکان استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، عکس استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، ویدیوی استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، قیمت بلیط استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران، تخفیف بلیط استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر در تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۳
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر و ازون
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۹۰CM
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲۴۰CM