استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

 • تهران- تهران- خیابان آیت الله کاشانی- خیابان بهمن نژاد
 • ۰۲۱-۴۴۶۲۲۶۴۷
30% تخفیف
قیمت:
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر پرسپولیس (درفشی فر):

سانس بانوان استخر و ماساژ ریلکسی پرسپولیس (درفشی فر): شنبه الی پنجشنبه از ساعت 10 الی 16، جمعه از ساعت 9 الی 14

سانس آقایان استخر و ماساژ ریلکسی پرسپولیس (درفشی فر): روزهای زوج از ساعت 18 الی 23:30، روزهای فرد از ساعت 18:30 الی 23:30، جمعه از ساعت 15 الی 23:30

سانس صبحگاهی آقایان استخر پرسپولیس (درفشی فر): شنبه الی پنجشنبه از ساعت 5:30 الی 8 (صبحانه رایگان)

سانس VIP آقایان استخر پرسپولیس (درفشی فر): پنجشنبه از ساعت 23 الی 23:30

پذیرش خردسال از 4 سال به بالا امکان پذیر است.

خدمات سانس VIP شامل:
پکیج رایگان بهداشتی (لیف وکیسه ‌صابون شامپو)

پکیج پذیرایی (میوه وآبمیوه وچای)
حوله استریل گرم بهداشتی
باحضور بازیکنان و پیشکسوتان نامی پرسپولیس و تیم ملی

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۳:۳۰
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۲
تخفیف
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 1.9

۱۳۹۷/۱۰/۰۸

نقاط قوت
 • ابعاد استخر
نقاط ضعف
 • شلوغی حتی در سانس اول صبح

استخر بسیار خوبی می تواند باشد ، در صورتیکه در عرض استحر مسیر های رفت و برگشت درست شود و همه بتوانند شنا کنند و برای چسبیدن به دیواره استخر و حرف زدن در آب و شنای تفریحی از قسمتهای کم عمق استفاده شود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

میخواستم بدونم استخر مناسبی است؟

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

نقاط قوت
 • سانسی نبودن استخر
نقاط ضعف
 • آب استخر و جکوزی خیلی تمیز نیست

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.3

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

نقاط قوت
 • برخورد پرسنل و وجود سانس صبح.
نقاط ضعف
 • چون قدیمیه نیاز به جرمگیری کلی داره.

رفتار پرسنل بسیار محترمانه و عالی بود. ضمنا صبحانه باحالی هم سرو می‌کنن. البته برای سانس صبح.

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 2.8

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • تعداد زیاد نفرات آموزشی که بدون توجه به افراد در حال شنا توسط مربیان وارد استخر می شوند

در صورتی که در خصوص تغییر مربیان آموزشی اقدام شود وضع بهتر می شود ،برخی افراد که به عنوان مربی مشغولند در خصوص احترام به حق دیگران ، نظم و ترتیب که اصول اولیه آموزش هر چیزی است هیچ و مطلقاً هیچ شناختی ندارند که در مقایسه با سایر مربیان فرهیحته این استخر اصلاً هیچ ستخیتی ندارند

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 3.7

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

نقاط قوت
 • بسته بودن بوفه در سانس صبح
نقاط ضعف

ابعاد استخر

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 3.2

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • كاشي هاي دورتا دور استخر خيلي كثيف هست و تميزشم نميكنن

اگر تميزش كنن بد نيست اما اصلا به نظافتش اهميت نميدن كلا ٣٠ تومن كه اصلا به هيچ وجه نمي ارزه به نظر من ١٥ تومنم نمي ارزه در حد ٧-٨ تومنه

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

نقاط قوت
 • تمیز بودن استخر و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف
 • سرد بودن جکوزی

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۰۸/۱۱

نقاط قوت
 • زمان
نقاط ضعف
 • کلر زیاد

کلر آب خیلی خیلی زیاد بود. لطفا رسیدگی شود

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.3

۱۳۹۷/۰۸/۰۹

نقاط قوت
 • ورزش صحبگاهی در سانس صبحگاهی
نقاط ضعف
 • نداشتن سانس صبحگاهی در روز جمعه که بخاطر سانس روز ۵شنبه که تا ساعت ۲ صبح روز جمعه هست معقول ولی اگه اون سانس کم بشه و جمعه سانس صحبگاهی باشه بهتره

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.5

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

استخر خوبیه دما و کلر آب هم مناسب بود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 5

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

استخرخیلی خوبیه ،مخصوصا صبحگاهی با صبحانه عالی ومرتب وهمچنین ایروبیک درآب وآبدرمانی رایگانش

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.8

۱۳۹۷/۰۵/۲۶

همه چی خوب بود فقط کلر آب زیاد بود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.2

۱۳۹۷/۰۵/۲۴

نقاط قوت
 • برعکس خیلی از استخر ها که اجازه نمی‌دن ، اینجا می‌شه شیرجه رفت و اذیت نمی‌کنن ،
 • زمان استخر خیلی خوبه و به قیمتش می‌ارزه
نقاط ضعف
 • کلر آب زیاده ( البته اگه کلر باشه که طبیعتا نیست ) و چشم خیلی مسوزه و باعث سرفه میشه
 • و اینکه هر طرف استخر می‌ری میگن اینجا مخصوص آین گروه آموزشی اون گروه اموزشی ، حای قسمت خیلی عمث رو کلن طناب می‌کشن می‌گن اموزشی!

استخر خوبیه و کاش انقد تمام فضای استخرو به آموزشی ها ندن ، چون ما پول برای سانس تفریحی می‌دیم ولی هر طرف می‌ریم میگن نیاین اینجا آموزشی عه !

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

این شیرجه زدن خیلی هم بده ، نشون می ده اصلاً نظارت نیست و همه رو سرو کله هم شیرجه می زنن

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.6

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

سانس صبحگاهی بسیار خوب بود. برخورد پرسنل، تمیزی استخر و صبحانه عالی بود.

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۳۳
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۷
 • کمترین عمق طول استخر (متر) کمترین عمق طول استخر (متر): ۵۰ سانتی متر
 • بیشترین عمق طول استخر (متر) بیشترین عمق طول استخر (متر): ۳ متر
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: فیلتر شنی و کلر