پارک آبی آریا موج

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: البرز - كرج - فردیس سه راه حافظیه- پیچ دهکده- کوچه احمدی انتهای کوچه مجموعه ابی اریا موج.
  • شماره تماس: ۰۹۱۰_۹۷۰۰۰۴۵
  • استخر کودکان: دارد
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۱:۳۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۹
--

erfan babaee

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

سلام بالاخره تو فردیس بعد سالها یه پارک آبی ساخته شد

عالیه!!!

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.