پارک آبی آریا موج

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: البرز - كرج - فردیس سه راه حافظیه- پیچ دهکده- کوچه احمدی انتهای کوچه مجموعه ابی اریا موج.
  • شماره تماس: ۰۹۱۰_۹۷۰۰۰۴۵
  • استخر کودکان: دارد
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۱:۳۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
%۲۴
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.