استخر دلفین کرج

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: البرز - كرج - فردیس-بعد از فلکه پنجم-خیابان مالک اشتر
  • شماره تماس: ۰۲۶۳۶۵۲۴۹۴۹
  • استخر کودکان: دارد
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان
%۳۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان
%۳۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان
%۳۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.