استخر دلفین کرج

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: البرز - كرج - فردیس-بعد از فلکه پنجم-خیابان مالک اشتر
  • شماره تماس: ۰۲۶۳۶۵۲۴۹۴۹
  • استخر کودکان: دارد
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۱:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان
%۳۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان
%۳۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۴۱
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان
%۳۰
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.