تهران

مشهد

قم

اصفهان

کرج

سایر استان‌ها

مجموعه‌های تصادفی

دسترسی آسانتر

آشنایی با استخر و پارک های آبی تمامی شهرها و استان های ایران

خرید و پرداختی آسانتر

امکان خرید اینترنتی بلیت مجموعه ی آبی و پرداخت آنلاین

بدون نیاز به چاپ

دریافت کد بلیت و تحویل آن به اپراتور استخر بدون نیاز به چاپ

انتخاب زمان و شیفت

امکان انتخاب جنسیت . زمان و شیفت استخرها و پارک های آبی