ورود | ثبت نام

استخر پدیده کرج

65% تخفیف
قیمت:
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر چهارفصل و سرپوشیده پدیده کرج تا 65 درصد تخفیف

برای ثبت خرید بلیط استخر پدیده کرج کافی است از طریق بخش سانس‌ها، زمان مناسب خود را انتخاب کنید و تخفیف ویژه بلیت استخر پدیده شهر کرج را دریافت کنید.

سانس‌های استخر سرپوشیده پدیده کرج

 • ساعت کاری استخر سرپوشیده  بانوان استخر پدیده کرج: روزهای زوج از ساعت 9 الی 21، یکشنبه، سه شنبه و جمعه از ساعت 9 الی 14

 • ساعت کاری استخر سرپوشیده آقایان استخر پدیده کرج: یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 21، پنجشنبه از ساعت 9 الی 22، جمعه از ساعت 15 الی 22

سانس‌های استخر چهارفصل (روباز) استخر پدیده کرج

 • ساعت کاری استخر چهارفصل (روباز) بانوان استخر پدیده کرج: روزهای زوج از ساعت 10 الی 16، روزهای فرد از ساعت 10 الی 20، جمعه از ساعت 15 الی 20

 • ساعت کاری استخر چهارفصل (روباز) آقایان استخر پدیده کرج: روزهای زوج از ساعت 17 الی 21، جمعه از ساعت 9 الی 14

قیمت بلیط استخر سرپوشیده پدیده کرج

 • سانس 2 ساعته با تخفیف 110.000 تومان
 • سانس 3 ساعته با تخفیف 135.000 تومان
 • سانس آزاد با تخفیف 160.000 تومان

قیمت بلیط استخر چهارفصل (روباز) پدیده کرج

 • سانس 2 ساعته با تخفیف 110.000 تومان
 • سانس 3 ساعته با تخفیف 125.000 تومان
 • سانس 4 ساعته با تخفیف 160.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۵۶
تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۶۵
تخفیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
استخر پدیده کرج 0 5 4

۱۴۰۲/۰۹/۱۵

نقاط قوت
 • تمیزی آب و محیط مجموعه
نقاط ضعف
 • دوش ها بهتر است تعویض یا تقویت شوند

استخر خوب و تمیزی است. تقریباً تمام امکانات لازم برای یک استخر از قبیل ماساژ و فضای جداگانه آب درمانی را دارد. استخر روباز هم که چند ماه اخیر افتتاح شده بسیار تمیز و مرتب است. به خصوص با توجه به قیمت، امکانات و خدمات خوبی ارائه میدهند.

استخر پدیده کرج 0 5 3

۱۴۰۲/۰۹/۱۱

نقاط قوت
 • آب درمانی خوبه
نقاط ضعف
 • ی لیوان یکبارمصرف نمی‌ذارن آب بخوریم پرسنلش انگار ماست خوردن. بوفه اش که هیچ مسئولی نداره

استخر پدیده کرج 0 5 4.4

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • بسیار شلوغ و اختصاص دادن به بچه ها که سرسام گرفتین

استخر پدیده کرج 0 5 4.375

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

نقاط قوت
 • تمیز بود
نقاط ضعف
 • یکی از غریق نجات هایشان خیلی بی شخصیت بود

بسیار تمیز و عالی همه چی هم داشت فقط تنها مشکلی که داشت برخورد یکی از غربق نجات ها بود که خیلی بی شخصیت بود

استخر پدیده کرج 0 5 3.8

۱۴۰۲/۰۸/۲۱

نقاط قوت
 • تمیزی
نقاط ضعف
 • قیمت بالا

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

لطفا در هنگام خرید به مدت استفاده از استخر توجه فرمایید.

فقط کودک زیر 7 سال امکان استفاده از استخر خردسال را دارد.

پذیرش کودک با پوشک ضد آب همراه با مادر یا پدر بلامانع است.

یکی از بی نظیر ترین استخرها در بلوار باغستان استخر سرپوشیده پدیده است. این استخر در کرج مخاطب آقایان و بانوان علاقمند به رشته ورزشی شنا با کادری حرفه‌ای و مجرب آماده ارائه خدمات به شما سروران عزیز است و همواره رضایت مراجعه کنندگان را به همراه داشته و با محیطی زیبا، بهداشتی و همچنین تمیزی آب استخر آرامش را برایتان به ارمغان می‌آورد.

استخر پدیده باغستان کرج با محیطی مملو از آرامش دارای امکانات از جمله استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، پارکینگ، بوفه، رختکن، کارتخوان، سیستم تهویه مناسب، دارای سالن چند منظوره، حمام ترکی، غار نمک، کلاس آموزش خصوصی و عمومی شنا است. 

برای اطلاع از سانس استخر پدیده کرج به سایت پول تیکت مراجعه نمایید و پول تیکت همچنین با جشنواره های روزانه، هفتگی و ماهیانه خود هم علاوه بر تخفیفان های پیش فرض و دائمی که برای استخرهای شهر کرج در نظر گرفته، کوپن و کد تخفیف استخرهای کرج با میزان تخفیف مازاد را هم در اختیار کاربران خود قرار می دهد تا از خرید خود بیش از پیش لذت برده و تجربه ای فوق العاده را پشت سر بگذارند.

در واقع یکی از بهترین روش‌های هیدروتراپی (آب درمانی) برای کاهش دردهای عضلانی و مفاصل راه رفتن در داخل استخر به صورت مرتب در طول هفته است که بسیار باعث شادابی افراد و کاهش فشار می‌شود. ورزش در آب مناسب برای افرادی که آرتروز ، اضافه وزن یا چاقی مفرط، دوران نقاهت بعد از آسیب دیدگی، بارداری و سالخوردگی است، پیشنهاد می‌کنیم آب درمانی را در استخر پدیده شهر کرج تجربه کنید.

تخفیف عالی استخر پدیده کرج  یا پارک آبیهای کرج را از دست ندهید به پیشنهاد پول تیکت فکر کنید و زمان را از دست ندهید.  

آدرس استخر پدیده کرج

 البرز- کرج- بلوار باغستان- مجموعه ورزشی انقلاب

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر پدیده کرج، تخفیف‌های ویژه استخرپدیده کرج، کارت تخفیف استخر پدیده کرج، بلیط زنانه استخر پدیده کرج، بلیط آقایان استخر پدیده کرج، آدرس استخر پدیده کرج، بلیط کودکان استخر کرج پدیده، عکس استخر پدیده کرج، ویدیوی استخر پدیده کرج، قیمت بلیط استخر پدیده کرج، تخفیف بلیط استخر پدیده کرج هستید، کافی است از وب سایت پول تیکت استفاده کنید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۰.۹
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲.۷
 • طول استخر آب درمانی (متر) طول استخر آب درمانی (متر): ۶
 • عرض استخر آب درمانی (متر) عرض استخر آب درمانی (متر): ۴

  استخر پدیده کرج کجاست؟

  کرج - بلوار باغستان- مجموعه ورزشی انقلاب- استخر پدیده


  شماره تلفن استخر پدیده کرج چند است؟

  026-34461682 / 026-34457442