ورود | ثبت نام

استخر دریا قم

 • آدرس: قم، شهر قم، بلوار خلیج فارس، جنب میدان بقیه الله جمکران
 • تلفن: ۰۲۵-۳۷۲۰۹۹۲۵
18% تخفیف
قیمت:
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر دریا قم تا 18 درصد تخفیف

سانس‌های استخر دریا قم

 • ساعت کاری بانوان استخر دریا قم: همه‌روزه از ساعت 9 الی 14
 • ساعت کاری آقایان استخر دریا قم: همه‌روزه از ساعت 16 الی 20 و 20 الی 24

قیمت بلیط استخر دریا قم

 • سانس آزاد بانوان با تخفیف 66.000 تومان
 • سانس آزاد آقایان با تخفیف 76.000 تومان
 • سانس آزاد VIP بانوان با تخفیف 116.000 تومان
 • سانس آزاد VIP آقایان با تخفیف 165.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۶
تخفیف
۷۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
%۱۱
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
استخر دریا قم 0 5 4

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف
 • ندیدم

استخر دریا قم 0 5 4

۱۴۰۲/۰۹/۰۱

نقاط قوت
 • خوب
نقاط ضعف
 • *

استخر دریا قم 0 5 4.9

۱۴۰۲/۰۸/۱۹

vip عالی بود

استخر دریا قم 0 5 5

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف

خوب بود

استخر دریا قم 0 5 5

۱۴۰۲/۰۳/۲۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • سانس بانوان کاش بیشتر بود

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

 20 دقیقه پایانی هر سانس برای دوش و خروج است.

 پوشیدن لباس مخصوص شنا برای افراد دارای خال‌کوبی الزامی است.

 کودکان بالای 4 سال و قد 90 سانتیمتر به بالا پذیرش می‌شوند.

 پذیرش کودکان زیر 10 سال و قد زیر 150 سانتی متر در استخر وی ای پی VIP ممنوع است.

 ورود پسر بچه در هر سنی در سانس بانوان و دختربچه در هر سنی در سانس آقایان ممنوع است.

 استفاده از کلاه برای افراد موبلند الزامی است.

 

استخر دریا قم تنها استخر مخصوص آب‌درمانی در قم است که بسیار تمیز و مدرن ساخته شده است. فضای آرامش‌بخش و مدرن این استخر قم، پذیرای بانوان و آقایان در دو سانس است.

در مجموعه استخر دریا قم سعی شده تمامی نکات بهداشتی رعایت شود: از آب تمیز استخر گرفته تا محوطه دوش‌ها و سونا و جکوزی.حتی در قسمت دوش‌ها، شامپو نرم‌کننده و بدن قرار گرفته است. 

پیش از هر چیز، به فضای این استخر می‌پردازیم. هنگامی که پا به محوطه می‌گذارید با سقفی شیشه‌ای و زیبا روبه‌رو می‌شوید که طرح آبی آسمان را در آب‌های استخر منعکس می‌کند و آرامش بسیار زیادی را به همراه می‌آورد. علاوه براین، پنجره‌های پرنور این استخر، نور طبیعی بیرون را به محیط استخر می‌آورد.

 

امکانات استخر دریا قم 

استخر آب‌درمانی: گل سرسبد استخر دریا قم، قسمتی است که می‌‌توانید به طور تخصصی آب‌درمانی را آغاز کنید. فشار آب واترجت‌های تعبیه‌شده در این قسمت، به خوبی شما را ماساژ می‌دهد و می‌توانید برای کمردرد و گردن‌درد از آن استفاده کنید. علاوه بر این، در وسط این قسمت نیز واترجتی قرار گرفته که با فشار اب را به بالا می‌دهد. عمق این استخر حدود یک متر است که برای پیاده‌روی گزینه خوبی محسوب می‌شود. 

جکوزی بزرگ و جکوزی تک‌نفره: علاوه بر جکوزی بزرگ و تمیز استخر دریا قم، دو جکوزی تک‌نفره نیز قرار گرفته است. برای استفاده از این جکوزی‌ها، باید به حالت عمودی وارد حفره شوید و از ماساژ با آب داغ جکوزی لذت ببرید. 

استخر کودکان: استخری ایمن برای کودکان در نظر گرفته شده است و چند سرسره برای بازی نیز فراهم آمده است.

اتاق ماساژ: متخصصان ماساژ حرفه‌ای با جدیدترین سبک‌های ماساژ (تایلندی، سوئدی، ریلکسی، یومهیو) خستگی را از تنتان به در می‌‌کنند. 

حمام ترکی و حمام سرکه برای سم‌زدایی کامل بدن

باشگاه ورزشی: این قسمت از مجموعه، مخصوص کاربران ثابتی است که ثبت‌نام کرده‌اند. 

کافی‌شاپ و فست‌فود

استخر معمولی به عمق 1.80 متر

دستگاه خشک‌کن بدن و مایو

کلاس‌های شنا و آب‌درمانی

سونا خشک و بخار

پارکینگ و کارواش

مسیر ایمن در کنار استخر و سیستم تهویه مناسب

 

خرید بلیط استخر دریا قم از سایت پول تیکت

شما می‌توانید بلیت استخر دریا قم را با تخفیف ویژه از وب‌سایت پول تیکت خریداری کنید و  تنها با نشان دادن کد خرید به مسئولین استخر، از امکانات مجموعه استفاده کنی. تخفیف پول تیکت تنها مختص به استخر دریا نیست بلکه خرید بلیط اینترنتی استخر الوند قم نیز شامل این تخفیف می‌شود.

آدرس استخر دریا قم : بلوار خلیج فارس- جنب میدان بقیه الله جمکران

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر دریا قم، تخفیفان های ویژه استخر دریا قم، کارت تخفیف استخر دریا قم، بلیط زنانه استخر دریا قم، بلیط آقایان استخر دریا قم، آدرس استخر دریا قم، بلیط کودکان استخر دریا قم، عکس استخر دریا قم، ویدیوی استخر دریا قم، قیمت بلیط استخر دریا قم، تخفیف بلیط استخر دریا قم هستید، می‌خواهید میهمان بهترین استخر در شهر قم باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است. علاوه بر خرید بلیت استخر قم، از طریق سامانه پول تیکت بلیت پارک آبی قم را نیز با تخفیف خریداری کنید.

 
  استخر دریا قم کجاست؟

  قم - بلوار خلیج فارس- جنب میدان بقیه الله جمکران


  شماره تلفن استخر دریا قم چند است؟

  025-37209925