ورود | ثبت نام

استخر الوند قم

30% تخفیف
قیمت:
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر الوند قم تا 30 درصد تخفیف

سانس‌های استخر هتل الوند قم

 • ساعت کاری بانوان استخر هتل الوند قم: روزهای زوج و جمعه از ساعت 9 الی 15:30، روزهای فرد از ساعت 16 الی 20
 • ساعت کاری آقایان استخر هتل الوند قم: روزهای زوج و جمعه از ساعت 16 الی 23:30
 • اجاره ساعت کاری VIP بانوان استخر هتل الوند قم: همه‌روزه از ساعت 8 الی 23:30
 • اجاره ساعت کاری VIP آقایان استخر هتل الوند قم: همه‌روزه از ساعت 8 الی 23:30

قیمت بلیط استخر الوند قم

 • سانس آزاد با تخفیف 70.000 تومان
 • اجاره سانس 10 نفره با تخفیف 1.080.000 تومان
 • اجاره سانس 25 نفره با تخفیف 2.250.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو ماساژ

لیف و شستشو بدن بانوان (قبل و بعد از ماساژ)

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۱۴۲,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ ریلکسی بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ سوئدی بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۴۲۷,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ درمانی بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۶۱۷,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ بادکش گرم بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۱۴۲,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ دیپ تیشو بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ فشار عمیق بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ VIP بانوان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۸۵۵,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

لیف و شستشو بدن آقایان(قبل و بعد از ماساژ)

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۱۴۲,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ ریلکسی آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ سوئدی آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۴۲۷,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ درمانی آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۶۱۷,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ بادکش گرم آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۱۴۲,۵۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ دیپ تیشو آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ فشار عمیق آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

ماساژ VIP آقایان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۸۵۵,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪۵

رزرو کلاس شنا

استخر الوند قم 0 5 5

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

نقاط قوت
 • آب استخر و جکوزی ها شفاف
 • سونا ها تمیز
 • بوفه در اختیار مشتری
 • برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف

بوی کلر اصلا نمیداد محیط آرام پرسنل خیلی محترم
اب ها و محیط ایتخر خیلی تمیز

پاسخ
استخر الوند قم 0 5 4.96

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

نقاط قوت
 • تمیزی اب استخر
 • محیط سالم
 • فضای ساکت
 • جکوزی ابسرد و بخار خشک کامل
نقاط ضعف

استخر این جا vip میمونه
اب استخر خیلی تمیز و محیط خیلی ارومی داره، کسانیکه دنبال محیط دنج و اب تمیز میگردن توصیه میکنم امتحان کنید

پاسخ
استخر الوند قم 0 5 5

۱۴۰۲/۰۸/۰۲

نقاط قوت
 • فضای کاملا شاد و محیط بسیار تمیز همچنین با مدیریت جدید به شدت رسیدگی شده به این استخر ممنون از پرسنل خوبشون
نقاط ضعف
 • ندارد

پاسخ
استخر الوند قم

۱۳۹۶/۱۰/۱۱

استخرش بسیار کوچک است و فقط به درد پیاده روی می خورد
اگر می خواهید شنا کنید مناسب نیست

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

بعد از خرید بلیط اجاره سانس VIP جهت رزرو و هماهنگی زمان استفاده با مدیریت هماهنگ شود.

۲۰ دقیقه پایانی سانس به دوش‌گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد.

ورود افراد زیر ۴ سال به استخر فقط با مسئولیت والدین و استفاده از جلیقه نجات است.

برای حفظ سلامت ورود افراد زیر ۱۵ سال به جکوزی و سونا مجاز نیست.

این مجموعه مناسب جهت برگزاری جشن‌های تولد و دورهمی است.

یکی از استخرهای خوب در استان قم استخر الوند است که دارای محیطی بهداشتی و آب تمیز در سی متری هنرستان شهر قم واقع است. برای خرید بلیط استخر الوند از سایت ما اقدام کنید تا در سریع ترین زمان بلیط خود را تهیه کنید.

در استخرهای سرپوشیده با شروع فصل گرما به دلیل رفت و آمد عموم رشد باکتریها و قارچ ها بسیار می شود. استخرها علاوه بر اینکه باید تمیز باشند از سیستم تصفیه جهت ضدعفونی باید بهره مند باشند پس قبل از رفتن به استخر از سلامتی و بهداشت محیط و آب استخر کاملا مطلع باشید و به پیشنهاد پول تیکت برای رفتن به استخر محبوب الوند فکر کنید. نحوه تصفیه آب استخر یکی از مهم‌ترین نکات مدیریتی هر استخری است. اگر می‌خواهید به استخر بروید، مهم‌ترین موضوعی که باید از آن اطمینان حاصل کنید، چگونگی تصفیه آب است. سیستم تصفیه آب اغلب استخرها همان سیستم قدیمی یعنی تصفیه آب با کلر است. همان‌طور که می‌دانید کلر اگرچه برای تصفیه آب کارکرد مناسبی دارد اما استفاده زیاد از آن می‌تواند در درازمدت تاثیرات مخربی بر روی سلامتی و پوست بگذارد. استخرهای شلوغ از حجم زیادی کلر برای تصفیه آب استفاده می‌کنند. به محض ورود به این استخرها احساس سوزش چشم خواهید کرد. کلر حتی ممکن است موجب حساسیت‌های پوستی نیز شود. برای پیشگیری از وقوع این موارد، استخرها از روش‌های جدیدتری برای تصفیه آب استخر استفاده می‌کنند که بهترین آن‌ها تصفیه با ازن است که مشکلات کلر را به همراه ندارد. اگر نسبت به نحوه تصفیه آب استخر حساسیت زیادی دارید، حتما پیش از خرید آنلاین بلیط استخر از چگونگی تصفیه آب در آن مجموعه اطمینان یابید. 

امکانات استخر فوق العاده عالی الوند قم شامل استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، رختکن، بوفه، سونا خشک، سونا بخار، جکوزی، فروشگاه لوازم ورزشی، پارکینگ، اتاق ماساژ، سیستم تهویه مطلوب و غیره اشاره کرد. این مجموعه را می‌توان یکی از بهترین استخرهای قم دانست.

استخر سرپوشیده الوند قم در سالن ورزشی الوند است نکته جالب اینکه در نزدیک این استخر هتل الوند و همچنین مجموعه گردشگری الوند دایر است برای یک روز دلپذیر و خاطره انگیز علاوه بر ساکنین حتی مسافرین محترم هم می توانند از مزایای بی نظیر استخر بهره مند گردند.

استخر بی نظیر الوند استان قم مخاطب بانوان و آقایان است چنانچه علاقمند رفتن به این استخر می باشید زمان را از دست ندهید همین الان در سایت پول تیکت ثبت نام نمایید از مزایا، تخفیفات و سانس مطلع گردید ما را به دوستان خود معرفی نمایید که از جوایز بی نصیب نخواهید ماند. 

بلیط استخر یاران قم به میزان اندکی در سایت ما معین شده است. 

یکی از جاذبه های استخر الوند کوچه دانش دو قم محیط بهداشتی و تمیز بودن آب استخر است که از سیستم تصفیه پیشرفته و امروزی استفاده می‌کنند.

آدرس استخر الوند قم : سی متری هنرستان -دانش 2-کوچه الوند

قیمت بلیط استخر شوشتر از ارزانترین بلیت های پول تیکت است.

پس اگر به دنبال برگ تخفیف پارک آبی، استخر الوند قم، تخفیف های ویژه استخر الوند قم، کارت تخفیف استخر الوند قم، بلیط زنانه استخر الوند قم، بلیط آقایان استخر الوند قم، آدرس استخر الوند قم، بلیط کودکان استخر الوند قم، عکس استخر الوند قم، ویدیوی استخر الوند قم، قیمت بلیط استخر الوند قم، تخفیف بلیط استخر الوند قم هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر در شهر قم باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن برای بلیت استخر یا بلیت پارک آبی قم فراهم است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۱۶
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: فیلتر شنی و کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۶۰
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۱.۷۰

  استخر الوند قم کجاست؟

  قم - سی متری هنرستان -دانش 2-کوچه الوند-استخر الوند


  شماره تلفن استخر الوند قم چند است؟

  025- 37744844