ورود | ثبت نام

استخر باران مرودشت

 • آدرس: فارس، شهر مرودشت، ابتدای بلوار چمران، پشت استادیوم
 • تلفن: ۰۷۱-۴۳۲۵۳۵۱۲
8% تخفیف
قیمت:
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر باران مرودشت تا 8 درصد تخفیف

سانس‌های استخر باران مرودشت

 • ساعت کاری بانوان استخر باران مرودشت: روزهای زوج از ساعت 10 الی 11، 11:30 الی 12:30، 13 الی 14، 14:30 الی 15:30 و 16 الی 17، جمعه از ساعت 9 الی 10، 10:30 الی 11:30، 12 الی 13، 13:30 الی 14:30 و 15 الی 16
 • ساعت کاری آقایان استخر باران مرودشت: همه‌روزه از ساعت 18 الی 19، 19:30 الی 20:30 و 21 الی 22، روزهای فرد از ساعت 15 الی 16 و 16:30 الی 17:30
 • ساعت کاری بانوان استخر (سونا و جکوزی) باران مرودشت: روزهای زوج از ساعت 10 الی 17، جمعه از ساعت 9 الی 16
 • ساعت کاری آقایان استخر (سونا و جکوزی) باران مرودشت: روزهای فرد از ساعت 15 الی 22، جمعه از ساعت 18 الی 22

قیمت بلیط استخر باران مرودشت

 • سانس 60 دقیقه استخر با تخفیف 65.000 تومان
 • سانس 2 ساعت و 30 دقیقه استخر (سونا و جکوزی) با تخفیف 165.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۳۰
پایان ۱۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۴:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
استخر باران مرودشت 0 5 3.4

۱۴۰۲/۰۵/۱۳

نقاط قوت
 • اب گرم هست
نقاط ضعف
 • رفتار نامناسب پرسنل

پاسخ
استخر باران مرودشت 0 5 4.6

۱۴۰۲/۰۴/۲۴

نقاط قوت
 • ای گرم و تمیز بود
نقاط ضعف

پاسخ
استخر باران مرودشت 0 5 4.8

۱۴۰۲/۰۲/۱۲

نقاط قوت
 • آب استخر داغ است
نقاط ضعف
 • یکم بوی کلر میدهد

پاسخ
استخر باران مرودشت 0 5 4.2

۱۴۰۲/۰۱/۰۹

نقاط قوت
 • آب در سانس اوض میشود و این خیلی خوبه
نقاط ضعف
 • اما برخورد پرسنل کیفیتی نداشت

پاسخ
استخر باران مرودشت 0 5 3.8

۱۴۰۱/۰۶/۰۷

نقاط قوت
 • برخورد پرسنل
نقاط ضعف

لطفا سانس هارا بیشتر کنید مثلا یک ساعتو نیم

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

20 دقیقه پایانی سانس مخصوص دوش گرفتن و تعویض لباس است.

پذیرش خردسال 4 سال به بالا امکان پذیر است.

یک روز خوش و هیجان انگیز در استخر باران مرودشت پیشنهاد پول تیکت به علاقمندان به ورزش شنا می باشد. استخر باران با وجود امکانات بی نظیر علی الخصوص محیط بهداشتی و آب تمیز نسبت به دیگر استخرها وجه تمایز خود را یافته است. 

استخر باران مرودشت با ابعاد 25 در 12 متر است و عمق آن بین 0.8 تا 3 متر است. خرید بلیط استخر با وب سایت پول تیکت به معنای پرداخت هزینه مناسب و رفتن به یک استخر با کیفیت است. امکان استرداد بلیط با وب سایت پول تیکت به راحتی امکان دارد.

شنا در سراسر دنیا از اقشار مختلف طیف وسیعی از علاقمندان به ورزش و تحرک جسمانی را زیر پوشش قرار می دهد که خاصیت ماساژ دهندگی آب تمدد اعصاب را بازگردانده و آرامش خاطر را به ارمغان می آورد. بهترین کاری که برای داشتن تفریح می‌توان انجام داد مراجعه به استخر است زیرا خواص درمانی خوبی دارد و علاوه بر شنا از امکانات دیگر استخر می توانید استفاده کنید.

امکانات استخر بی نظیر باران بلوار چمران مرودشت به استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، کلاس های آموزش شنای خصوصی و عمومی، حوضچه آب سرد، سونا خشک، سونا بخار، جکوزی، سالن بدنسازی، استخر آب درمانی، بوفه، رختکن، جای پارک آسان، اتاق ماساژ، سرسره آبی، حمام ترکی و غیره می توان اشاره کرد. این تعداد از امکانات در استخر های این شهر کم پیدا می‌شود و اگر مایل به داشتن یک تفریح لذت بخش هستید، فرصت خرید بلیط استخر باران مرودشت را از دست ندهید.

نخستین گرمابه یا حمام ترکی در ایران بنام مجموعه ورزشی باران در شهر مرودشت استان فارس ساخته شده است و از سراسر کشور ایران و به ویژه شهرهای شیراز، مرودشت و دیگر شهرهای استان فارس برای گذراندن وقت در مکانی آرام به این مجموعه ورزشی می روند. هرساله میزبان تعداد زیادی از مسافران و گردشگرانی که به بازدید تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم می روند از مجموعه گرمابه باران فارس هم استفاده می نمایند این مجموعه با بروزترین امکانات آماده ارائه خدمات به شما سروران گرامی هست.

استخر سرپوشیده باران شیراز مخاطب بانوان و آقایان است چنانچه علاقمند رفتن به این مجموعه ورزشی عالی شده اید همین الان در سایت پول تیکت ثبت نام نمایید علاوه بر مزایای استخر از مزایای سایت بهره مند گردید.

آدرس استخر باران مرودشت : ابتدای بلوار چمران- پشت استادیوم

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر باران مرودشت، تخفیف های ویژه استخر باران مرودشت، کارت تخفیف استخر باران مرودشت، آدرس استخر باران مرودشت، بلیط کودکان استخر باران مرودشت، بلیط آقایان استخر باران مرودشت، عکس استخر باران مرودشت، ویدیوی استخر باران مرودشت، قیمت بلیط استخر باران مرودشت، تخفیف بلیط استخر باران مرودشت هستید و می خواهید میهمان بهترین استخر در شهر مرودشت باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

اگر نیاز به ماساژ برای رفع گرفتگی های عضلانی دارید، خرید بلیط ماساژ را به شما پیشنهاد می‌کنیم. استخر باران مرو دشت از لحاظ کیفیت آب و تمیز بودن استخر یا سایر بخش های آن در سطح خوبی قرار دارد و رضایت کسانی که در گذشته به آن مراجعه کرده اند را به همراه داشته است. از دیگر ویژگی های مثبت این مجموعه آبی، موقعیت مناسب است که دسترس پذیری به آن را آسان کرده است و امکانات حمل و نقل مناسبی برای رفتن به استخر فراهم است. 

با توجه به سانس هایی که برای این استخر اعلام شده است می توانید تناسب سانس های آن نسبت به دیگر استخر ها را متوجه شوید که باعث افزایش تایم امکان مراجعه به استخر شده است.

بلیط پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج که از استخر های خوب کرج است در وب سایت ما با قیمت عالی به فروش می‌رسد.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۰.۸۰
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۳

  استخر باران مرودشت کجاست؟

  مرودشت - ابتدای بلوار چمران- پشت استادیوم


  شماره تلفن استخر باران مرودشت چند است؟

  07143253512