پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

 • البرز- كرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصد دستگاه- پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج
 • ۰۲۶-۳۲۷۱۷۰۰۱
12% تخفیف
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

 سانس های مجموعه دانش کرج :

سانس های پارک آبی دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 19:30 (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های پارک آبی دانش آقایان: همه روزه از ساعت 20 الی 1 بامداد (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های استخر ساحل دانش آقایان: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 15 الی 23:40، جمعه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 3 ساعت)

سانس های استخر صدف دانش آقایان: همه روزه از ساعت 9 الی 20 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های استخر باران دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های تراس آفتاب دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 18 (زمان استفاده از تراس آفتاب 3 ساعت)

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۳/۲۶

نقاط قوت
 • خلوت بودن
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1

۱۳۹۸/۰۳/۲۴

نقاط قوت
 • فقط خوبه که استخرخانمهاو آقایون کنارهم
نقاط ضعف
 • برخورد پرسنلش خیلی بده مخصوصا برای سانس آخرش ماهنوز تواستخربودیم برقاروخاموش کردن گفتن سریع برین خیلی پرسنل بی شخصیتی داره حیف پول

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۳/۱۴

نقاط قوت
 • موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.9

۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نقاط قوت
 • داشتن دو استخر مجزا
 • هر ساعت موج میاد
 • معطل نشدن برای سرسره
نقاط ضعف
 • سر بودن زمین قبل ورود به استخر

خوب بود،فقط تعداد پله هاش زیاد و تعداد سرسرش کم بود

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

نقاط قوت
 • فقط در دسترس بودن محل استخر
نقاط ضعف
 • کلر زیاد - جو منفی حاکم بر استخر - استفاده یک نوبت از استخر موج در کل سانس 9ونیم شروع موج تا 9و 45 اتمام موج فقط همین

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 2.9

۱۳۹۸/۰۱/۱۲

نقاط قوت
 • تمیز بودن
نقاط ضعف
 • عدم رسیدگی پرسنل به درخواستها

در کل راضی ام

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۱/۰۹

فوق العاده

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 2.9

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

نقاط قوت
 • موج
نقاط ضعف
 • آب سرد سونا ضعیف

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1.4

۱۳۹۷/۱۲/۲۴

نقاط قوت
 • در دسترس بودنش در همه ایام و ساعات بدون محدودیت زمانی
نقاط ضعف
 • وااااااقعا کلرش خیییلی زیاده.بخدا آسم گرفتم ازش.توروخدا یه فکری بکنید

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نقاط قوت
 • هیچی
نقاط ضعف
 • عصبی بودن پرسنل

هیچی

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

نقاط قوت
 • آب تمیز
نقاط ضعف
 • برخورد پرسنل واقعا بد ،عصبی برخورد میکن حتی بعضی هارو هم دیدم مسخره میکنن میخندن ،اصلا قشنگ نیست

استخر باران بسیار دلگیر و تهویه هوای نا‌مناسب

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

دقیقا درست گفتید ????????????

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 2.8

۱۳۹۷/۱۱/۲۲

برخورد ناجیان غریق این استخر بسیار بد است

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 0.83333333333333

۱۳۹۷/۱۱/۱۹

نقاط قوت
 • خدمات دهی فوق العاده ضعیف
نقاط ضعف
 • حیف پول

فوق العاده کثیف

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 1.8

۱۳۹۷/۱۱/۰۵

نقاط قوت
 • داشتن چند مجموعه کنار هم مخصوص آقایان و بانوان
نقاط ضعف
 • افت کیفیت بعد از دادن تخفیفها و پخش کارت تخفیف در فروشگاه ها و تبلیغات گسترده جای بهتر شدن فکر میکنم وقتی دیدن که تعداد مشتری ها افزایش پیدا کرد کلا بیخیال کیفیت شدن درصورتی که یه زمانی بهترین استخر کرج بود

از وقتی که بلیطهای تخفیف پخش کردن حسابی تبلیغ کردن به شدت کیفیت اومد پایین اصلا از این رو به اون رو شد جای اینکه بیشتر رسیدگی کنن به شدت افت کردنند و بعضی از پرسنل استخر اصلا برخورد مناسبی ندارن با مراجعین .

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۷/۱۱/۰۲

نقاط قوت
 • هیچی
نقاط ضعف
 • کلاافتضاح بود

خیلی بد خیلی ازهرلحاظ بدترین بود

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.