کاربر گرامی با توجه به اهمیت حفظ سلامتی شما در مقابله با ویروس کرونا، تا زمان رفع این مشکل، بلیت فروشی تمامی مجموعه های آبی در پول تیکت غیرفعال است.

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

 • البرز- كرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصد دستگاه- پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج
 • ۰۲۶-۳۲۷۱۷۰۰۱
12% تخفیف
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

 سانس های مجموعه دانش کرج :

سانس های پارک آبی دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 19:30 (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های پارک آبی دانش آقایان: همه روزه از ساعت 20 الی 00:40 بامداد (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های استخر ساحل دانش آقایان: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 15 الی 23:40، جمعه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 3 ساعت)

سانس های استخر صدف دانش آقایان: شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه از ساعت 9 الی 20، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 الی 22 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های استخر باران دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۰:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۴
تخفیف
۳۴,۷۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰

تعطیل است ....

غیرفعال
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۳۲,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۱۲
تخفیف
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

رزرو ماساژ

سانس صورت آقایان

شنبه  -  یکشنبه  -  دوشنبه  -  سه شنبه  -  چهار شنبه  -  پنج شنبه  -  جمعه
از قیمت: ۱۵۸,۳۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۷

حمام ترکی

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۵۹
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۵۸,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

رزرو کلاس شنا

رزرو پک

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.6

۱۳۹۸/۱۱/۲۲

نقاط قوت
 • تمیزی. بزرگی. رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف
 • نبود دمپایی کافی

یکی از نکات خوب این استخر این بود که تونستم در طول به راحتی اونم با مزاحمت هیچکس شنا کنم. هم یکی از نکات مثبت دیگش تمیزی آب و استفاده مناسب از کلربود. بوفشم چون در نیم طبقه پایینی قرار داشت بوی غذا داخل محوطه استخر نمیپیچیدکه اینم یکی دیگه از نکات خوبشه. طول و عرض استخر هم متناسب بود (۱۰ × ۲۵).
یکی از نقاط ضعفش نبود دمپایی کنار ورودی استخر هستش. وقتی میخوای بری طبقه پایین میبینی که دمپاییاتو افراد دیگه برداشتن در نتیجه مجبور میشی که با پا برهنه از پله بری پایین. اگر یک ساعت دیجیتال بزرگ رو دیوار نصب کنن هم بسیار خوب میشه چون بعضی اوقات افرادی که حرفه ای تر هستند میخوان شنا کنن میتونن از ثانیه شمارش برای رکورد زدن استفاده کنن.

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.8

۱۳۹۸/۱۱/۱۲

نقاط قوت
 • کیفیت
نقاط ضعف
 • ندارد

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.8

۱۳۹۸/۱۱/۱۱

نقاط قوت
 • کیفیت
نقاط ضعف
 • ندارد

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۱۱/۱۰

نقاط قوت
 • تمیز بود
 • بزرگ بود
نقاط ضعف

خیلی خوب بود تمیز بهداشتی و امکانات خوبی داشت

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۱۱/۰۲

دیشب اولین دفعه بود اونجا رفتم همه چی عالی بود

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.1

۱۳۹۸/۱۰/۲۶

عالی

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.6

۱۳۹۸/۰۸/۱۸

نقاط قوت
 • خیلی خوب بود
نقاط ضعف

عالییییییی بود

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

نقاط قوت
 • خیلی تمیزو عالیه
نقاط ضعف

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۷/۲۷

نقاط قوت
 • من صبح رفتم. خیلی خلوت و تمیز بود. برخوردشون هم خیلی خوب بود
نقاط ضعف
 • فقط سونای خشک و بخار هی خاموش روشن میشد و بعضا سرد بود

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.9

۱۳۹۸/۰۶/۲۶

نقاط قوت
 • پرسنل محترم
نقاط ضعف
 • قیمت و ساعت باز شدن استخر

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۶/۲۵

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.4

۱۳۹۸/۰۶/۱۳

نقاط قوت
 • تمیزی
 • رفتار خوب پرسنل مخصوصا متصدی سرسره ها و ناجی موج
نقاط ضعف
 • قیمت بالا

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4

۱۳۹۸/۰۶/۰۹

نقاط قوت
 • خوب بود
نقاط ضعف

خوب بود خلوت بود.. کیفیت ابم خوب بود

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.8

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

نقاط قوت
 • آب با کیفیت
 • پارک آبی دارای موج
 • دارای سرسره طولانی باحال
نقاط ضعف
 • نمی دونم😋

عالی عالی عالی عالی عالی عالی

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۸/۰۵/۲۶

نقاط قوت
 • خیلی خوبه
نقاط ضعف

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

در سال 1394 در استان کرج مجموعه پارک آبی و استخردانش با بروزترین تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای بین المللی در مساحتی به وسعت 20 هزار متر مربع افتتاح شد.

نکته حائز اهمیت مجوعه پارک آبی و استخر دانش کرج آبی که استفاده می شود همانند آب معدنی است زلالی و شفاف بودن آب وجه تمایز استخر دانش را نسبت به استخرهای دیگر بیان می کند.

امکانات بی نظیر پارک آبی دانش کرج : دو سرسره آبی استاندارد و مهیج، بلند ترین تخته دایو، استخر شیرجه با عمق پنج متر، دریاچه موج با چهار مرحله موج مختلف، سونای خشک، سونا بخار، جکوزی، حوضچه آب سرد، اتاق ماساژ، ساحل مصنوعی، حمام ترکی، استخر آب درمانی(هیدروتراپی)، تونل مه، پارکینگ، فروشگاه لوازم ورزشی، بوفه، رختکن مجزا و غیره می باشد.

در مجموعه دانش علاوه بر  پارک آبی سه استخر به نام های ساحل، باران، صدف وجود دارد که با بروزترین امکانات با کادریحرفه ای آماده ارائه خدمات به شما سروران گرامی می باشند. 

آیا می دانستید که تونل مه مجموعه ساحل استخر دانش کرج، مناسب آبرسانی پوست بوده و باعث شادابی و لطافت پوست بدنتان می گردد و پس از ورود به صورت اتوماتیک شروع به کار می کند.

امکانات و مشخصات مجموعه صدف استخر دانش کرج : استخر به طول 25 متر، سونا و جکوزی در فضائیفوق العاده، استخر کودکان با ناجیان غریق ویژه کودک و خردسال، حوضچه آب سرد آب گرم ویژه آب درمانی و غیره می باشد. 

استخر کودکان این مجموعه با عمق کم به گونه ای طراحی شده است که والدین گرامی میتوانند با خیال راحت کودکان عزیزشان را در این قسمت قرار دهند. این استخر بی نظیر مخصوص آقایان می باشد.

نکته قابل توجه برای بانوان گرامی که مجموعه باران استخر دانش کرج مخصوص بانوان گرامی می باشد و دارای مشخصات و امکاناتی  مانند استخر به طول 20 متر با پله های ورودی استاندارد، مجهز به دو سونا و جکوزی، حوضچه آبگرم مخصوص آب درمانی و غیره می باشد.

پارک آبی و استخر دانش کرج مخاطب بانوان و آقایان است چنانچه علاقمند به رفتن شده اید و دوست دار یک تفریح مهیج و جذاب هستید بهترین گزینه را انتخاب کردید. برای اطلاع از سانس و نحوه تهیه بلیط به سایت پول تیکت مراجعه نمایید. نکته جالب توجه این است که بلیط خریداری شده از پول تیکت نیاز به چاپ شدن ندارد و چنانچه به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شدید نیز می توانید با کنسل کردن بلیط خریداری شده در قسمت تاریخچه خرید پروفایل خود در سایت یا اپلیکیشن پول تیکت، وجه پرداختی خود را دریافت نموده و برای هر تاریخ دیگری که می خواهید مجدد اقدام به خرید بلیط نمایید.

پارک آبی و استخر دانش کرج : خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصد دستگاه

پس اگر به دنبال برگ تخفیف پارک آبی و استخر دانش کرج، تخفیفان های ویژه پارک آبی و استخر دانش  کرج، کارت تخفیف پارک آبی و استخر دانش  کرج، بلیط زنانه پارک آبی و استخر دانش کرج، آدرس پارک آبی و استخر دانش کرج، بلیط کودکان پارک آبی و استخر دانش  کرج، عکس پارک آبی و استخر دانش  کرج ، ویدیوی پارک آبی و استخر دانش  کرج، قیمت بلیط پارک آبی و استخر دانش کرج، تخفیف بلیط پارک آبی و استخر دانش کرج هستید و می خواهید میهمان بهترین پارک آبی کرج باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.