پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

 • البرز- كرج- خیابان شهید بهشتی- خیابان چهارصد دستگاه- پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج
 • ۰۲۶-۳۲۷۱۷۰۰۱
23% تخفیف
قیمت:
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

 سانس های مجموعه دانش کرج :

سانس های پارک آبی دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 19:30 (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های پارک آبی دانش آقایان: همه روزه از ساعت 20 الی 1 بامداد (زمان استفاده از پارک آبی 3 ساعت)

سانس های استخر ساحل دانش آقایان: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 15 الی 23:40، جمعه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 3 ساعت)

سانس های استخر صدف دانش آقایان: همه روزه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های استخر باران دانش بانوان: همه روزه از ساعت 9 الی 23:40 (زمان استفاده از استخر 2 ساعت)

سانس های تراس آفتاب دانش بانوان: همه روزه از ساعت 10 الی 17 (زمان استفاده از تراس آفتاب 3 ساعت)

سانس های تراس آفتاب دانش آقایان: همه روزه از ساعت 10 الی 17 (زمان استفاده از تراس آفتاب 3 ساعت)

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۰۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۳,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۴۰
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۱۵,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

عالي

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

نقاط قوت
 • نداشت
نقاط ضعف
 • کثیف کثیف کثیف و کارکنان غیر حرفه ای

خیلی خطرناکه زیر سکو پرش پره آدمه آبش در حده اسیده
سرسره آبی میرید حواستون باشه چون طرف اصلا حواسش نیست در ضمن پاهاتون رو جفت کنید تا آسیب نبینید.

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 0.5

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

اب استخر موجش خیلی کثیفه اصلا رسیدگی نمیشه برخورد پرسنلش اصلا خوب نیست

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 2.7

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

من سالهاست از مجموعه استخرهای دانش استفاده میکنم از زمانی که دو استخر رضوی و مهدوی داشت
اون زمان خیلی عالی بود و تقریبا بهترین استخر بود
تا اینکه الان به نظرم استخرهای بهتر هم هست
جدیدا فقط پارک آبی دانش رو رفتم به نظرم قابل قبوله هم از نظر قیمت هم از نظر کیفیت آب

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۷/۰۸/۱۷

نقاط قوت
 • اب تمیز اب تمیز اب تمیز
نقاط ضعف

عالیه خیلی تمیز شده نسبت به قبلا

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 0

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

خوبه، فقط قیمتش رو کاهش بدهند چون بعلاوه هزینه رفت و آمد ، زیاد میشه

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

نقاط قوت
 • بسیار تمیز فضای دلباز و شیک دسترسی اسان
نقاط ضعف
 • کم بودن سرسره و بازی های ابی

انقدر منفی پیام گذاشتن به انصافیه
اگر استخر عمیق با دایو پرشی دوست دارید پارک آبی مجموعه حتما برید
استخر بسیار تمیز و عالی بود
محیط کاملا پاکیزه
تایم برنامه عالی
موج های خروشانش عالی واسه دهکده اصلا با این قابل مقایسه نیست
بر خورد پرسنس عالی بود شوخی میکردند و لبخند به لب
حالا شما مجموعه صدف و ساحل رو رفتین راضی نبودید که دلیل نمیشه یکم بیشتر هزینه کنید بنظر تمیزترین و باکیفیت ترین مجموعه استخر در کل کرجه و در یک ماه گذشته همه استخر ها رو رفتم امشب واقعا چسبید پارک ابی دانش دمتون کرم خدا قوت

پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 2.2

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

نقاط قوت
 • هیچ
نقاط ضعف
 • بسیار بد
 • کیفیت آب صفر

بسیار بد کیفیت آب بسیار پایین

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 4.4

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

به نسبت بقیه استخرها و تعداد مشتری ها کیفیت اب مناسب بود

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 2.3

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

آب استخر فوق العاده کثیف و کدر. آب جکوزی کثیف و پر از مو. واقعا افتضاح بود. نسبت به سالهای قبل افت شدیدی داشته

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3.4

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

نقاط قوت
 • موج مصنوعی
 • سرسره ها
نقاط ضعف
 • آب کثیف
 • بوی غذا هایی که سرخ میکنن در همه جای سالن حس میشه
 • تهویه نامناسب

به تمیزی استخر بیشتر اهمیت بدهید لطفا

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج 0 5 3

۱۳۹۷/۰۵/۱۶

چرا انقدر تخفیفاشون کم شده؟ استخر ساحل هم شده فقط برای آقایان؟ !

پاسخ
پارک آبی و مجموعه استخر و سونای دانش کرج

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

سلام سرکارخانم زهرا كبيری گرامی
طبق قرارداد جدید ما با مجموعه پارک آبی و استخر دانش کرج درصد تخفیف کمتر شده، و این کاهش تخفیف از سمت پول تیکت نمی باشد.
و طبق قوانین جدید مجموعه استخر ساحل برای آقایان فعال می باشد.
موفق و پیروز باشید.

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.