استخر مریم قم

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: قم - قم - خیابان آذر - بلوار شهید دل آذر - کوچه ۱۵
 • شماره تماس: ۰۲۵-۳۷۷۸۶۶۶۸
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • استخر آب درمانی
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
سانس آزاد بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
سانس آزاد آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۳۰
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
-- خرید بلیت
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۴۳
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.