استخر بوستان بانوان نرگس تهران

 • تهران- شهر تهران- چهار راه یافت آباد- بلوار معلم- خیابان آقائی شمالی- خیابان شهدای دانش آموز- خیابان یاسر- بوستان نرگس
 • ۰۲۱-۶۶۲۰۸۰۶۲-۰۹۰۲۴۴۴۸۸۰۹
15% تخفیف
قیمت:
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر بوستان بانوان گل نرگس تهران:

سانس استخر بوستان بانوان گل نرگس تهران: همه روزه از ساعت 8 الی 10، 10 الی 12، 12 الی 14، 14 الی 16، 16 الی 18 و 18 الی 20

پذیرش خردسالان پسر به همراه مادر ممنوع می باشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰

تعطیل

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
استخر بوستان بانوان نرگس تهران

۱۳۹۷/۰۵/۱۴

نقاط قوت
 • نسبت قیمت پرداختی مناسب بود
نقاط ضعف

سلام عمق 1.5 متر استخر برای نوجوانان مناسب نیست و صدای موزیک خیلی زیاد بود و آب برخی از دوش ها کم یا قطع بود و همچنین شاسی شامپوی بعضی از کابین های دوش ایراد داشت و بعضی از رخت اویز کابینهای رخت کن شکسته و خراب بود . رفتار پرسنل پارک خوب و محترمانه بود درکل فضای پارک دنج و ارام بود.

استخر بوستان بانوان نرگس تهران

۱۳۹۷/۰۵/۰۵

کلا قیمت حمام افتاب 16 تومنه ک شما 15 با تخفیف میدین
بعد زدین 26 تومن

استخر بوستان بانوان نرگس تهران

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

سلام سرکار خانم سحر محمودی گرامی
حمام آفتاب به تنهایی 16000تومان می باشد.
استخر به تنهایی 10000تومان می باشد.
هزینه حمام آفتاب + استخر 26000 تومان که با تخفیف پولتیکت
15000 تومان می باشد.
از توجه شما سپاسگزاریم.

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

در منطقه هجده تهران چهار راه یافت آباد یک بوستان جهت رفاه حال بانوان که از بزرگترین بوستان های بانوان تهران است در سال 1376 تاسیس شدو نام آن بوستان نرگس هست. این بوستان بیش از ۲۱ هکتار مساحت دارد و برای احداث آن، بیش از ۳۸ گونه گیاهی استفاده شده است. انواع درختان شامل درخت های تبریزی، صنوبر، کبوده، بیدمجنون، توت، نوک، زیتون تلخ، کامسی، سدروس، ابریشم ایرانی، ابریشم مصری، ارغوان، توری، برگ بو، به ژاپنی، یاس زرد، زرشک همیشه سبز، زرشک قرمز، شمشاد طلایی، سرو خزنده و انواع رز غرس و غیره  موجود است.

در بوستان بی نظیر بانوان نرگس بیش از پانزده مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی که شامل مهدکودک، رستوران، کتابخانه، کلینیک گل و گیاه، مسیر تندرستی، دسته های ورزشی، مجموعه استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، زمین ورزشی بدمینتون، زمین اختصاصی والیبال، زمین اختصاصی بسکتبال، چمن مصنوعی فوتبال، پیست های اسکیت، بوفه، رستوران و فروشگاه عرضه محصولات صنایع دستی، تردمیل و دوچرخه ثابت، دستگاه های هوازی، فوتبال دستی و..... قرار دارد. 

استخر سرپوشیده بوستان بانوان نرگس شامل : استخر بانوان، استخر کودکان، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، حوضچه آب سرد، اتاق ماساژ، بوفه، فروشگاه لوازم ورزشی، حمام آفتاب، بوفه، جای پارک مناسب، سیستم تهویه مطلوب و .....

از مشخصات استخر بی نظیر بانوان نرگس به طول استخر 20 متر، عرض استخر 17 متر، کم ترین عمق استخر 1/5 متر و بیشترین عمق استخر 2 متر اشاره کرد.

سیستم تصفیه این استخر بی نظیر از طریق کلر است و مخاطب بانوان است چنانچه قصد رفتن به این مجموعه بی نظیر را دارید همین الان در سایت پول تیکت ثبت نام نمایید و بدون نیاز به پرینت به یک روز مفرح و شاد بیاندیشید.

آدرس استخر بوستان بانوان نرگس تهران : چهار راه یافت آباد- بلوار معلم- خیابان آقائی شمالی- خیابان شهدای دانش آموز- خیابان یاسر- بوستان نرگس

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر بوستان بانوان نرگس تهران، تخفیف های ویژه استخر بوستان بانوان نرگس تهران، کارت تخفیف استخر بوستان بانوان نرگس تهران، بلیط زنانه استخر بوستان بانوان نرگس تهران، آدرس استخر بوستان بانوان نرگس تهران، بلیط کودکان استخر بوستان بانوان نرگس تهران، عکس استخر بوستان بانوان نرگس تهران، ویدیوی استخر بوستان بانوان نرگس تهران، قیمت بلیط استخر بوستان بانوان نرگس تهران، تخفیف بلیط استخر بوستان بانوان نرگس تهران هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۰
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۷
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۱.۵
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲

  استخر بوستان بانوان نرگس تهران کجاست؟

  تهران - چهار راه یافت آباد- بلوار معلم- خیابان آقائی شمالی- خیابان شهدای دانش آموز- خیابان یاسر- بوستان نرگس


  شماره تلفن استخر بوستان بانوان نرگس تهران چند است؟

  021-66208062

logo