استخر باران اصفهان

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: اصفهان - اصفهان - پل بزرگمهر -جنب مسجد الکریم-کوچه شماره ۱۶- ورزشگاه پوریای ولی -استخر باران
  • شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۴۷۲۵۰
  • استخر کودکان: دارد
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۹:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۲:۴۵
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۲۵
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.