پارک آبی هلیا تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا)

 • آذربایجان شرقی- تبریز- جاده تبریز- تهران- روبروی پمپ بنزین کندرود- مجتمع پارک آبی هلیا
 • ۰۴۱-۳۶۳۰۲۰۲۰ / ۳۶۳۰۴۰۴۰
5% تخفیف
قیمت:
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

قیمت بلیط مجموعه آبی هلیا پارک تبریز:

قیمت سانس عادی مجموعه موج های آبی هلیا پارک تبریز: به‌جای 230.000 تومان، با تخفیف پول‌تیکت 220.000 تومان پرداخت کنید.

قیمت سانس آزاد مجموعه موج های آبی هلیا پارک تبریز: به‌جای 300.000 تومان، با تخفیف پول‌تیکت 285.000 تومان پرداخت کنید.

تخفیف بلیط مجموعه آبی هلیا پارک تبریز: 5 درصد

سانس های مجموعه آبی هلیا پارک تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا):

سانس عادی بانوان پارک آبی هلیا: یکشنبه الی جمعه از ساعت 14 الی 22 (3 ساعت)

سانس عادی آقایان پارک آبی هلیا: یکشنبه الی جمعه از ساعت 14 الی 22 (3 ساعت)

سانس آزاد بانوان پارک آبی هلیا: یکشنبه الی جمعه از ساعت 14 الی 22

سانس آزاد آقایان پارک آبی هلیا: یکشنبه الی جمعه از ساعت 14 الی 22

زمان استفاده از سانس عادی 3 ساعت می‌باشد و به ازای هر ساعت اضافه بزرگسال مبلغ 50.000 تومان و خردسال مبلغ 30.000 تومان به مجموعه پرداخت نمایید.

منظور از خردسال، کودکانی که سن آنها بین 6 الی 12 سال و قد آنها زیر 120 سانتی متر می‌باشد.

پذیرش کودکان زیر ۵ سال امکان پذیر نیست.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پارک آبی هلیا تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا) 0 5 3.6

۱۴۰۱/۰۳/۲۴

عالی بود ما که لذت بردیم اما نسبت به قیمتش نه

پاسخ
پارک آبی هلیا تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا) 0 5 3.8

۱۴۰۱/۰۳/۲۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • قیمت بالا

پاسخ
پارک آبی هلیا تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا) 0 5 3.1

۱۴۰۱/۰۳/۱۴

نقاط قوت
 • تنوع خدمات
نقاط ضعف
 • تمیز نبودن کافه رستوران

پاسخ
پارک آبی هلیا تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا) 0 5 3.9

۱۴۰۱/۰۳/۱۳

فوق العاده

پاسخ
پارک آبی هلیا تبریز (مجتمع پارک آبی هلیا) 0 5 5

۱۴۰۱/۰۲/۳۰

نقاط قوت
 • کیفیت دستکاه هو
نقاط ضعف

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

پارک آبی هلیا تبریز، بزرگ‌ترین پارک آبی شمال غرب ایران است و یکی از جذاب‌ترین پارک‌های آبی کشور به شمار می‌رود که همه افراد خانواده می‌توانند در آن تفریح کنند.

این پارک آبی وسیع  با ظرفیت 12 هزار نفر، دارای دو سالن مجزای همزمان برای بانوان و آقایان است. این استخر در مجموعه تفریحی هلیا واقع شده است که خود شامل رستوران سنتی و مدرن، باشگاه بدنسازی، سالن بولینگ و بیلیارد، حمام ترکی، سینما و تالار، کافی‌شاپ، هتل پنج ستاره و ماساژدرمانی تخصصی است و فازهای دیگر آن در حال ساخت هستند. این پارک آبی در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده و بیش از 17هزار متر مربع مساحت دارد.

 

امکانات پارک آبی هلیا همه چیز را برای یک روز هیجان‌انگیز در اختیار شما قرار می‌دهد:

 • 13 سرسره متنوع و جذاب
 • سرسره کامی کازه (لیز خوردن تک‌نفره بدون هیچ پد و تیوپی در سرسره‌های مرتفع 14 متری)
 • سرسره یو شکل (u)
 • سرسره موج
 • سرسره‌های بادی
 • سرسره فشرده
 • سرسره ترکیبی (فشرده و روباز)
 • چاله فضایی و سقوط آزاد 11 متری
 • حمام ترکی یا حمام نمک
 • رودخانه
 • سونا خشک و تر
 • جکوزی
 • سالن ماساژ
 • استخر معمولی
 • استخر موج (شبیه‌سازی موج و فضای دریا)
 • رستوران و کافی‌شاپ
 • دارای سیستم گرمایش قوی
 • بیلیارد و بولینگ

امکانات پارک آبی هلیا تبریز برای کودکان

 • بازی‌های آبی کودکان: علاوه بر سرسره و استخر، بازی‌های مهیج آبی زیادی در این مجموعه تعبیه شده است. برای مثال سطل آبی و شلنگ‌های آب
 • سرسره‌های مخصوص کودکان و خردسالان
 • استخر کودکان به ارتفاع 80 متر

علاوه بر پارک آبی، می‌توانید از امکانات دیگری هم استفاده کنید:

 • رستوران سنتی
 • هتل 5 ستاره
 • تالار مراسم
 • فروشگاه‌های تجاری متنوع
 • سینما

پارک آبی هلیا به دور از شلوغی شهر و در جاده تهران‌تبریز روبروی پمپ بنزین کندر قرار گفته است. بلیط پارک آبی هلیا تبریز را می‌توانید با تخفیف ویژه از سایت پول تیکت خریداری کنید و اگر به هر دلیلی منصرف شدید، نگران نباشید: امکان برگشت بلیط در وب‌سایت پول‌تیکت فراهم است.