سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد - ابتدای جاده شاندیز
 • ۰۵۱-۳۵۱۴۴۰۰۰

خدمات مجموعه

دسترسی سریع و آسان
خرید و پرداختی آسانتر
بدون نیاز به چاپ
انتخاب زمان و شیفت

توضیحات

سانس های  سرزمین موج های خروشان :

آقایان همه روزه تمام وقت از ساعت 9 الی 22                          آقایان نیمه وقت همه روزه 15 الی 22

بانوان همه روزه تمام وقت از ساعت 9 الی 22                          بانوان نیمه وقت همه روزه 15 الی22

تهیه بلیط خردسال  فقط از گیشه  تمام وقت 15000 تومان  و نیمه وقت 10000 تومان  مقدور می باشد .

با خرید بلیت اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

  از ساعت 21 به بعد پذیرش اینترنتی انجام نمی گیرد .

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند .

منظور از خردسال :کودکان 4 تا 8 سال و قد متوسط بین 90 تا 120 سانتیمتر میباشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان

مونا عبدالهی

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

به نظرتون تاسوعا و عاشورا اینجا بازه؟

محمد دولتی

۱۳۹۶/۰۶/۲۳

سلام ببخشید الان واقعا اگ بخوایم بلیط اینترنتی خریداری کنیم راسته الکی پول نره

داوود فرمانبر

۱۳۹۶/۰۶/۲۳

سلام وعرض خسته نباشید .میخواستم بدونم اون مبلغ ۴۵۰۰۰تومان که دریافت میکنید سونا و جکوزی هم روشه یا سونا و جکوزی رو هم باید جدا حساب کنیم .ممنون از مجموعه خوبتون

سجاد خیرخواه

۱۳۹۶/۰۶/۰۸

سلام استخر در روز عید قربان باز است؟؟

پول تیکت

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

جناب خیرخواه گرانقدر
مجموعه موجهای خروشان روز عید قربان باز می باشد .

مریم نوری دهنوی

۱۳۹۶/۰۵/۱۶

سلام.بلیط نیمه وقت رو اگر تهیه کنیم حتما باید راس ساعت 15 استخر باشیم یا نه دیرتر هم میشه؟

پول تیکت

۱۳۹۶/۰۵/۱۶

با سلام، سرکار خانم نوری گرانقدر هر زمان که تمایل داشته باشید می‌تونید تشریف ببرید و سانس به صورت آزاد قابل استفاده است.

ارش حسین خانی

۱۳۹۶/۰۴/۰۹

سلام
این 45 هزار تومن فقط ورودیه یان؟منتظر جوابم

پول تیکت

۱۳۹۶/۰۴/۰۹

جناب حسین خانی این مبلغ جهت ورودی و استفاده از پارک، استخر، و سرسره ها می‌باشد. برای استفاده از سایر خدمات مثل ماساژ و حمام ترکی هزینه مجزا دریافت می‌شود.

علی طاهرابادی

۱۳۹۶/۰۴/۰۵

با سلام موجهای خروشان در عید فطر بلز است

امیر رفیعی

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

لایک

پول تیکت

۱۳۹۶/۰۳/۱۹

جناب رزازی گرانقدر، در ماه رمضان پارک از افطار تا سحر باز هست و سانس صبح فعال نمی‌باشد.

محمد مهدی رزازی

۱۳۹۶/۰۳/۱۹

چطور باید بلیط تمام وقت رو خریداری کنیم یعنی همون ۹ صبح تا ۹ شب

نیایش جون

۱۳۹۶/۰۱/۱۲

میشه لطفا یکم تخفیف بدین ؟؟ اخه استخر های دیگه پولش ۱۸ هزار تومان هست لطفا جواب بدید.

علی زارعیان رازنگی

۱۳۹۵/۰۴/۱۸

لطفا فروش اینترنتی را فعال کنید'

محسن صفا پیشه

۱۳۹۵/۰۳/۰۴

اگه فروش بلیط اینترنتی را فعال نمایید خیلی عالیه!!!

اسماعيل زارعي

۱۳۹۵/۰۶/۱۰

Slm كسي قيمت بليط رو ميدونه

پول تیکت

۱۳۹۵/۰۶/۱۰

سلام آقای اسماعیل زارعی گرامی
در حال حاضر در تاریخ ۹۵/۶/۱۰ قیمت گیشه سرزمین موج های خروشان سانس صبح ۴۵۰۰۰ تومان و سانس عصر ۳۵۰۰۰ تومان می باشد.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

 • جکوزی
 • پارک آبی
 • رستوران
 • سرسره سقوط آزاد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • چاله فضایی
 • رودخانه آرام
 • سرسره U
 • آقایان
 • بانوان
 • استخر کودکان
 • حمام ترکی
 • آقایان و خانم ها همزمان
 • رودخانه خروشان
 • حوضچه آب سرد
 • فست فود
 • استخر بزرگسالان
 • بدن سازی
 • کافی شاپ
 • بوفه
 • جویس شاپ
 • ترامپولین
 • فروشگاه لوازم ورزشی
 • سطل جادویی
 • اتاق ماساژ
 • استخر شنا
 • استخر موج
 • زیپ لاین
 • سرسره پیچشی
 • سرسره دوقلو
 • سرسره سرعتی
 • غار نمک
 • ماساژ
 • ماساژ ماهی(فیش اسپا)
 • منطقه بازی کودکان
 • استخر VIP
 • سینما ۷ بعدی
 • پارکینگ