سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندیز
30% تخفیف
قیمت:
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.

سانس های سرزمین موج های خروشان مشهد:

سانس بانوان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21، همه روزه از ساعت 15 الی 21

سانس آقایان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21، همه روزه از ساعت 15 الی 21

منظور از خردسال، کودکان بین 4 تا 8 سالی هستند که قد آنها بین 90 الی 120 سانتی متر می‌باشد.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیت و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.

با خرید بلیت اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۳۱,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.6

۱۳۹۷/۱۱/۲۲

باسلام .واقعا عالی بود.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.2

۱۳۹۷/۱۱/۱۹

نقاط قوت
 • بستر مناسب و بزرگ ،
 • وسیله های استاندارد ،
 • امکانات لازم اما نه کافی
نقاط ضعف
 • نبودن نقشه راهنما گردش گر درخصوص مجموعه سرسره ها
 • نداشتن سشوار ، نداشتن دوش به مقدار کافی،
 • عدم تکریم ارباب رجوع

سلام
خوب و بد بودنش بسته به خودمون داره که چجور تعریف و استفاده کنیم. کار واسه مدیریت زیاد داره ، خداکنه بخشی از در آمد رو صرف بهتر کردن وضع موجود کنند.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.1

۱۳۹۷/۱۱/۰۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • درسته ی روزایی ممکنه خیلی شلوغ بشه ولی رفتار پرسنل باید همیشه محترمانه باشه ک اصلا اینطوری نیست
 • غذای بی کیفیت ک نسبتا گران هم بود

فقط ی بار رفتم و اصلا راضی نبودم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.6

۱۳۹۷/۱۰/۲۸

نقاط قوت
 • مجموعه فوق العاده وسیع
 • وسایل با کیفیت
 • تنوع زیاد سرسره ها
نقاط ضعف
 • رفتار خیلی خیلی خیلی بد پرسنل
 • غذاهای گرون و بی کیفیت

درکل خیلی مجموعه ی خوبیه ولی اخلاق و برخورد پرسنلش خیلی بد و افتضاحه غذا هم فوق العاده بی کیفیت ولی از نظر کیفیت وسایل حرف نداره

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

خواهشا یکم قیمت و تو این فصل سال پایین بیارید تابیشتر بتونیم بیایم

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۱۱/۲۹

واقعا عالیه از نظر من

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3

۱۳۹۷/۱۰/۲۰

نقاط قوت
 • وسعت مجموعه
نقاط ضعف
 • برخورد پرسنل و قیمت بالا

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.6

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نقاط قوت
 • امکانات خوب و قابل قبول
نقاط ضعف

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۱۰/۰۸

ما شنبه رفتیم خیلی خلوت بود همه چیزش عالی بود من میترسیدم از این سایت خرید کنم تقلبی باشه ولی سایتش مورد اطمینانه.غذاهاش نسبت به بیرون گرونتره

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

ببخشید پارکینگ برای موتور سیکلت هم داره

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.9

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • قیمت غذا بسیار بالاست نسبت به بیرون.

توجیه نداره قیمت مواد غذایی داخل مجموعه نسبت به بیرون

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.6

۱۳۹۷/۰۹/۰۹

سلام ما اومدیم خیلی خوب بود ولی نسبت به پارک ابی ایرانیان خیلی گرونتر بود اگه هزینه رو بیارن پایینتر استقبال بیشتر میشه فکر کنم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

دوست عزیز شما باید نسبت به کیفیت وتمیزی هم بسنجی همینجوری نمیشه بگی که قیمتشو بیاره پایین

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

سلاممممم. کاری به نظر دیگران ندارم اما کیفیت آبش عالی،بود.رفتار پرسنل هم فوق العاده عالی، بود. چندین جا از سقفش سوراخ بود. و اون روز هم باران می اومد و از سقف چیکه میکرد. سونای بخارش هم خیلی بوی تعفن و بدی میداد. به نظافتش هم از بیست پانزده میدم. غذا هاش هم کیفیت بالایی نداشت.،ولی در عوض قیمت های خیلی بالایی داشت. کلا دو تا اب سرد کن داشت که ابش خیلی گرم بود. داخل رختکن هم ی دونه نیمکت هم برای لباس عوض کردن نبود. یکی از پرسنل هم بود که دوتا سرسره تک نفره سرعتی کنار شاتل دونفره رو بر عهده داشت که یکی از دستهاش از مچ مشکل داشت ولی فوق‌العاده باادب و اخلاق بود.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 5

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • مزخرف ترین مجموعه ک رفتم پرنسل فوق العاده بداخلاق و تند خو پرنسل ضعیف و مهم ترینش اینکه هرچی میخاستیم سوار شیم نمیشد چون میگف شما دخترید واقعا مزخرف ک همچین حرفی بزنن پول مفت گرفتن متاسف واسه مدیریت مجموعه ک هیچی نمیشد سوار شیم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.5

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کلر زیاد استخر

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

ببخشید میخواستم بدونم تلفن همگانی هم داخل موجهای خروشان هست؟
ممنون

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

سلاممممم خسته نباشید.. ببخشید من برای اولین بار میخام برم موجهای خروشان.. اونم تنها. میخاستم از کیفیت غذا و قیمت غذا ها و نوشیدنی هاش بدونم که خیلی گرونه یا ن

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.