سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندیز
 • ۰۵۱-۳۵۱۴۴۰۰۰
20% تخفیف
قیمت:
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های سرزمین موج های خروشان مشهد:

سانس بانوان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 22، همه روزه از ساعت 15 الی 22

سانس آقایان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 22، همه روزه از ساعت 15 الی 22

منظور از خردسال، کودکان بین 4 تا 8 سالی هستند که قد آنها بین 90 الی 120 سانتی متر می‌باشد.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.

با خرید بلیط اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سلام ممنون میشم بگید موج ابی بهتره یا خروشان یا چه استخر دیگه ای که اینطوری باشه البته برای پسر وهمسرم می خوام بدونم کدوم تمیز وبهتره اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سلام وقتتون بخیر
من سال قبل موج های خروشان با دوستان رفتیم خیلی هم خوب و خوش گذشت می خواستم نظر دوستان درباره موج های آبی بدونم که بین موج های خروشان و موج های آبی کدومشونو امسال برم
ممنون

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سلام.موجهای خروشان خیلی بهتره.موجهای ابی تنها مزیتش اینه که قیمتش کمتره.ولی موجهای خروشان ارزشش رو داره.موجهای ابی سرسره ها با ارتفاع و شیب کمتر هست و هیجان کمی داره .البته دو تا سرسره خوب تک نفره هم داشت که خوب بودند.

سرزمین موج های خروشان مشهد 4.2

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

نقاط قوت
 • تصویه مناسب
 • دمای مناسب محیط
نقاط ضعف
 • شلوغ بودن

یکی از بی نظیرترین پارک های ابی مشهد هستش.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۱۱

میخام بلیطمو کنسل کنم چکار کنم؟...

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۱۳

چند گرفتی

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

سلام موج های خروشان تو مشهد واقعا از همه پارک های آبی مشهد بهتر و هیجانش بیشتر فقط اگه تخفیف هاشو بیشتر کنید بهتره ولی از همه نظر عالیه خروشان
فقط اگه تخفیف بیشترشه عالی میشه

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۰۵

سلام ببخشید یک سوال
من میتونم پسر ۵ سالمو با خودم( سانس بانوان) بیارم یا نمیشه؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۳/۰۴

سلام.من موجهای خروشان و موجهای ابی مشهد هر دو رو رفتم که موجهای خروشان خیلی بهتربود.از جهت نظافت هم خوب بود.سرسره هاش بیشتر بود و هیجان بیشتری داشت.پیشنهاد میکنم حتما برید موجهای خروشان.

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۲/۲۶

ببخشید ما چه زمانی میتوانیم بلیت اینترنتی تهیه کنیم

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

با سلام با توجه به اینکه امروز شهادت مجموعه باز‌ هست؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

دوستان قیمت بلیت تمام وقت رو لطفا بفرمایید چنده برای۱۵فروردین

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سلام خسته نباشین میشه از ساعت دو ظهر رفت با بلیط نیم بها ؟ منتظر پاسخ ام

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۶/۱۱/۲۴

باسلام
اول از همه در بخش ورودی باید دمپایی بپوشید و کفشها را تا طبقه پایین و کمد لباسها با خود ببرید
کلیدهای تحویلی به ما چند نفر از هم فاصله داشت و باید وسایل را از کیفها جدا میکردیم و به دست گرفته دنبال کمد میگشتیم
کمد خیلی کوچک بدون جالباسی بدون جاکفشی بود و باید کفش و کیف و لباسهارا روی هم میگذاشتیم
داخل مجموعه سه تا از سرسره ها را سوار شدم که بخاطر کم فشار بودن آب وسط راه توقف کامل داشت و مجبور شدم با کمک دست خودمو جلو ببرم
چندتا از سرسره ها تعطیل بود
محلی برای دمنوش درنظر گرفته شده که بجای دمنوش سیگار میفروشند که هر عدد سیگارمعمولی از هزار (ایسی)تا سه هزار و پانصد تومان(ماربارو) قیمت داشت
ساعت ۲۰.۳۰ شروع کردند به صوت زدن و بیرون کردن از مجموعه(ساعت روی بلیط از ۹ تا ۲۱)
بعضی از دوشها قطع بود و بعضی کم فشار
موقع خروج صورتحساب خرج کرد میخواستم که فرمودند امکانش فراهم نشده
در ضمن یک نکته جالب این بود که در مجموعه کبوترها در حال پرواز بودند

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

سلام می خواستم بدونم که بلیط رو چه طور باید نشون داد حتما باید کپی گرفت یا اسکرین شات هم نشون بدیم مورد قبوله

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

با سلام، جناب شجاعی عزیز بلیت های خریداری شده از سایت پول تیکت به چاپ نیاز ندارند، بعد از خرید کد رزرو برای شما پیامک می‌شود.

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

با سلام
میشه یک مقدار تخفیف ها رو بیشتر کنید؟
آخه موج های آبی 10 تومان پاره وقت و 15 تومان تمام وقت با اون همه وسایل.
کاش یکم تو قیمت هاشون هم با هم رقابت می کردن.

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۶/۱۱/۱۷

22 بهمن میخوام برم بازه یا بسته ؟؟

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

امکانات

 • جکوزی جکوزی
 • پارک آبی پارک آبی
 • رستوران رستوران
 • سرسره سقوط آزاد سرسره سقوط آزاد
 • سونا بخار سونا بخار
 • سونا خشک سونا خشک
 • چاله فضایی چاله فضایی
 • رودخانه آرام رودخانه آرام
 • سرسره U سرسره U
 • آقایان آقایان
 • بانوان بانوان
 • استخر کودکان استخر کودکان
 • حمام ترکی حمام ترکی
 • آقایان و خانم ها همزمان آقایان و خانم ها همزمان
 • رودخانه خروشان رودخانه خروشان
 • حوضچه آب سرد حوضچه آب سرد
 • فست فود فست فود
 • استخر بزرگسالان استخر بزرگسالان
 • بدن سازی بدن سازی
 • کافی شاپ کافی شاپ
 • بوفه بوفه
 • جویس شاپ جویس شاپ
 • ترامپولین ترامپولین
 • فروشگاه لوازم ورزشی فروشگاه لوازم ورزشی
 • سطل جادویی سطل جادویی
 • اتاق ماساژ اتاق ماساژ
 • استخر شنا استخر شنا
 • استخر موج استخر موج
 • زیپ لاین زیپ لاین
 • سرسره پیچشی سرسره پیچشی
 • سرسره دوقلو سرسره دوقلو
 • سرسره سرعتی سرسره سرعتی
 • غار نمک غار نمک
 • ماساژ ماساژ
 • ماساژ ماهی(فیش اسپا) ماساژ ماهی(فیش اسپا)
 • منطقه بازی کودکان منطقه بازی کودکان
 • استخر VIP استخر VIP
 • سینما ۷ بعدی سینما ۷ بعدی
 • پارکینگ پارکینگ