سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندیز
20% تخفیف
قیمت:
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های سرزمین موج های خروشان مشهد:

سانس بانوان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 22:30، همه روزه از ساعت 15 الی 22:30

سانس آقایان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 22:30، همه روزه از ساعت 15 الی 22:30

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.

منظور از خردسال، کودکان بین 4 تا 8 سالی هستند که قد آنها بین 90 الی 120 سانتی متر می‌باشد.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.

با خرید بلیط اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۵,۰۰۰ تومان
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4

۱۳۹۷/۰۵/۲۹

سلام ببخشید روزهای تعطیل رسمی هم باز هست؟

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.2

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

نقاط قوت
 • همه چیز عااالیییی
نقاط ضعف
 • کمد های کوچک

❤عالللییییی بوددد خیلی بزرگ و فوق العاده تمیز بود و موقعیت مکانیش بد نبود با مترو خیلی عالی بود و من همیشه میرم استخر چشم هام به دلیل کثیف بودن آب قرمز میشه اما اینجا هیچیش نشد و لذت بردم بیشتر از ساحل و سرسره های عالیش و راهی که رو تیوپ میخوابیدی عالی تر بود فقط بدیش اینه که کمد های کوچک داره ❤

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.4

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف
 • هیچی

خیلی خوب بود وبرخورد مسئولین عالی بود

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

سلام
ببخشید سقوط آزاد داره؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

سلام جناب آقای مهدی نعمانی گرامی
بله، در بخش امکانات صفحه، امکانات مجموعه درج شده است.
تجربه خوبی را برای شما آرزومندیم.

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.1

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

نقاط قوت
 • همه چی عالی
نقاط ضعف
 • موقعیت مکانی نامناسب

کار به نظر بقیه ندارم همه جا واقعا عالی و تمیز بود کیفیت و تمیزی آب فوق العاده بود پرسنل خیلی خوش برخوردی داشت و غذاها کاملا با کیفیت و لذیذ بودن فقط تنها بدیش این بود که خیلی از شهر دوره و موقعیت مکانی مناسبی نداره

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.7

۱۳۹۷/۰۵/۰۹

نقاط قوت
 • بزرگ بودن و دارای مکان های مفرح
نقاط ضعف
 • شلوغی و دوری راه

عالی

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.2

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

عالییییییییییی
تمیز خیلی تمیز بود
وسایلش هم متنوع و خوب بود
بقیه جاها هم رفتم شاید از بعضی جاها وسایلش کمتر بود اما روی هم رفته از همه جا بیشتر پسندیدم.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.1

۱۳۹۷/۰۵/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • دور بودن محل استخر

عالی

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.25

۱۳۹۷/۰۵/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • دور بودن استخر

عالی

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

آقا یکی بگه مترو تا نزدیکیاش میره؟ ما اومدیم زیارت دوستداریم بریم یکی راهنمایی کنه از نزدیکیای حرم چجور بریم؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

سلام جناب آقای شهاب گرامی
برای رفتن به سرزمین موج های خروشان از درب میدان بیت المقدس حرم امام رضا (ع) خارج شده و با اتوبوس سوار خط BRT - (پایانه امام رضا(ع)/پایانه طبرسی) شده و پس از گذشت 2 ایستگاه در ایستگاه میدان بسیج از اتوبوس پیاده شوید، سپس در ایستگاه بسیج سوار متروی خط 1-1 شده و پس از گذشت 17 ایستگاه در ایستگاه کوهستان پارک از مترو پیاده شوید، سپس حدود 100 متر به سمت ایستگاه انتهای بلوار وکیل آباد پیاده روی کنید و سپس در ایستگاه انتهای بلوار وکیل آباد سوار اتوبوس خط 121- شاندیز شده و پس از گذشت 2 ایستگاه در ایستگاه صفی آباد از اتوبوس پیاده شده.
موفق و پیروز باشید.

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۱۲

با مترو از میدان بسیج سوار شید و ایستگاه آخر (وکیل آباد پیاده شید) از اونجا اتوبوس برای شاندیز سوار شید و بگید میخواید موج های خروشان پیاده شید....

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

بله شما میتونید با خط یک مترو تا وکیل اباد بیاید از انجا هم با اوتوبوس تا ورودی پارک آبی

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.4

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

نقاط قوت
 • بهترین پارکی بوده که رفتم تا بحال
نقاط ضعف

این پارک محشره

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.2

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

نقاط قوت
 • سرسره های زیاد
 • غذای خوب
 • رفتار خوب پرسنل
 • قیمت مناسب
 • کیفیت مجموعه
نقاط ضعف
 • موقعیت مکان

عالی حرف ندارن

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 5

۱۳۹۷/۰۴/۲۹

نقاط قوت
 • عالییییییییی
نقاط ضعف

سلام موج های خروشان خیلی عالی است فقط یک خورده قیمت غذاهارو بیارید پاین با ماساژو و ...

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

سلام
میشه لطف کنید بگید پول بلیط فقط ورودی محسوب میشه و برای هر وسیله بازی باید پول پرداخت کنیم یا وقتی بریم داخل همه چی میتونیم سوار شیم؟؟؟؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

سلام جناب آقای علی جمشیدی گرامی
مبلغ رزرو بلیط برای ورودی مجموعه می باشد.
فقط برخی از امکانات مجموعه هزینه جداگانه دارد و هزینه استفاده باید داخل مجموعه پرداخت شود.
موفق و پیروز باشید.

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۰۵

سلام
وقتی تشریف ببرید داخل از تمام وسایل میتونید استفاده کنید به جز بعضی امکانات مثل غذا،ماساژ و ...

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 1.7

۱۳۹۷/۰۴/۲۲

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • تمیز نبودن مجموعه
 • تهویه نا مناسب
 • کمد های کوچک
 • بد بودن وضعیت دوش ها
 • رفتار بد پرسنل

اگر به سرزمین موج های آبی نمره 10 بدم به این نمره 4 میدم. برخورد پرسنل اصلا مناسب نبود.سرویس دهی واقعا بد بود در این حد که باید کفش هامون رو دستمون می گرفتیم و میذاشتیم توی کمد. کمد ها خیلی خیلی کوچیک بود در حدی که یه کوله پشتی به زور توش جا میشد و لباس ها هم نمیشد آویزان کنی. وضعیت دوش ها که افتضاح بود. هم تعداد شون کم بود هم خیلی هاشون خراب بودن هم امکان تنظیم دمای آب رو هم نداشتیم. سرسره ها هم بیش از حد پیچ در پیچ بود. من بیشتر سرگیجه گرفتم تا لذت ببرم. در مجموع به نظر اصلا یه پارک آبی خوب نبود. من سال 87 سرزمین موج های آبی رو رفتم که خیلی خیلی از این بهتر بود. دفعه ی بعد قطعا این پارک رو انتخاب نخواهم کرد.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

موجهای آبی خیلی الان کلاه بردار شده به من یه کارت فروختن 100 تومن گفتن می تونی 10تا بلیط از روش بگیری ولی بعدش پولو گرفتن بعد یه ماه زدن زیرش و واقعا مسئولین بی ادب و بی شعوری داره.

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.