سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد - ابتدای جاده شاندیز
 • ۰۵۱-۳۵۱۴۴۰۰۰

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های سرزمین موج های خروشان

سانس بانوان از ساعت 9 الی 21                 سانس بانوان از ساعت 15 الی 21

سانس اقایان از ساعت 9 الی 21                سانس اقایان از ساعت 15 الی 21

با خرید بلیت اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

از ساعت 20 به بعد پذیرش اینترنتی انجام نمی گیرد .

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند .

منظور از خردسال :کودکان 4 تا 8 سال و قد متوسط بین 90 تا 120 سانتیمتر میباشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰,۰۰۰ تومان

# مهردادفهامی

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

با سلام با توجه به اینکه امروز شهادت مجموعه باز‌ هست؟

# محمد میرزاییان

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

دوستان قیمت بلیت تمام وقت رو لطفا بفرمایید چنده برای۱۵فروردین

# امیرحسین کمیلی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سلام خسته نباشین میشه از ساعت دو ظهر رفت با بلیط نیم بها ؟ منتظر پاسخ ام

# امیر حاجی حسینی

۱۳۹۶/۱۱/۲۴

باسلام
اول از همه در بخش ورودی باید دمپایی بپوشید و کفشها را تا طبقه پایین و کمد لباسها با خود ببرید
کلیدهای تحویلی به ما چند نفر از هم فاصله داشت و باید وسایل را از کیفها جدا میکردیم و به دست گرفته دنبال کمد میگشتیم
کمد خیلی کوچک بدون جالباسی بدون جاکفشی بود و باید کفش و کیف و لباسهارا روی هم میگذاشتیم
داخل مجموعه سه تا از سرسره ها را سوار شدم که بخاطر کم فشار بودن آب وسط راه توقف کامل داشت و مجبور شدم با کمک دست خودمو جلو ببرم
چندتا از سرسره ها تعطیل بود
محلی برای دمنوش درنظر گرفته شده که بجای دمنوش سیگار میفروشند که هر عدد سیگارمعمولی از هزار (ایسی)تا سه هزار و پانصد تومان(ماربارو) قیمت داشت
ساعت ۲۰.۳۰ شروع کردند به صوت زدن و بیرون کردن از مجموعه(ساعت روی بلیط از ۹ تا ۲۱)
بعضی از دوشها قطع بود و بعضی کم فشار
موقع خروج صورتحساب خرج کرد میخواستم که فرمودند امکانش فراهم نشده
در ضمن یک نکته جالب این بود که در مجموعه کبوترها در حال پرواز بودند

# محمد شجاعی

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

سلام می خواستم بدونم که بلیط رو چه طور باید نشون داد حتما باید کپی گرفت یا اسکرین شات هم نشون بدیم مورد قبوله

# پول تیکت

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

با سلام، جناب شجاعی عزیز بلیت های خریداری شده از سایت پول تیکت به چاپ نیاز ندارند، بعد از خرید کد رزرو برای شما پیامک می‌شود.

# فهیمه قدمگاهی

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

با سلام
میشه یک مقدار تخفیف ها رو بیشتر کنید؟
آخه موج های آبی 10 تومان پاره وقت و 15 تومان تمام وقت با اون همه وسایل.
کاش یکم تو قیمت هاشون هم با هم رقابت می کردن.

# حمید ستارزاده

۱۳۹۶/۱۱/۱۷

22 بهمن میخوام برم بازه یا بسته ؟؟

# مونا عبدالهی

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

به نظرتون تاسوعا و عاشورا اینجا بازه؟

# محمد دولتی

۱۳۹۶/۰۶/۲۳

سلام ببخشید الان واقعا اگ بخوایم بلیط اینترنتی خریداری کنیم راسته الکی پول نره

# داوود فرمانبر

۱۳۹۶/۰۶/۲۳

سلام وعرض خسته نباشید .میخواستم بدونم اون مبلغ ۴۵۰۰۰تومان که دریافت میکنید سونا و جکوزی هم روشه یا سونا و جکوزی رو هم باید جدا حساب کنیم .ممنون از مجموعه خوبتون

# سجاد خیرخواه

۱۳۹۶/۰۶/۰۸

سلام استخر در روز عید قربان باز است؟؟

# پول تیکت

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

جناب خیرخواه گرانقدر
مجموعه موجهای خروشان روز عید قربان باز می باشد .

# مریم نوری دهنوی

۱۳۹۶/۰۵/۱۶

سلام.بلیط نیمه وقت رو اگر تهیه کنیم حتما باید راس ساعت 15 استخر باشیم یا نه دیرتر هم میشه؟

# پول تیکت

۱۳۹۶/۰۵/۱۶

با سلام، سرکار خانم نوری گرانقدر هر زمان که تمایل داشته باشید می‌تونید تشریف ببرید و سانس به صورت آزاد قابل استفاده است.

# ارش حسین خانی

۱۳۹۶/۰۴/۰۹

سلام
این 45 هزار تومن فقط ورودیه یان؟منتظر جوابم

# پول تیکت

۱۳۹۶/۰۴/۰۹

جناب حسین خانی این مبلغ جهت ورودی و استفاده از پارک، استخر، و سرسره ها می‌باشد. برای استفاده از سایر خدمات مثل ماساژ و حمام ترکی هزینه مجزا دریافت می‌شود.

# علی طاهرابادی

۱۳۹۶/۰۴/۰۵

با سلام موجهای خروشان در عید فطر بلز است

# امیر رفیعی

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

لایک

# پول تیکت

۱۳۹۶/۰۳/۱۹

جناب رزازی گرانقدر، در ماه رمضان پارک از افطار تا سحر باز هست و سانس صبح فعال نمی‌باشد.

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

 • جکوزی
 • پارک آبی
 • رستوران
 • سرسره سقوط آزاد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • چاله فضایی
 • رودخانه آرام
 • سرسره U
 • آقایان
 • بانوان
 • استخر کودکان
 • حمام ترکی
 • آقایان و خانم ها همزمان
 • رودخانه خروشان
 • حوضچه آب سرد
 • فست فود
 • استخر بزرگسالان
 • بدن سازی
 • کافی شاپ
 • بوفه
 • جویس شاپ
 • ترامپولین
 • فروشگاه لوازم ورزشی
 • سطل جادویی
 • اتاق ماساژ
 • استخر شنا
 • استخر موج
 • زیپ لاین
 • سرسره پیچشی
 • سرسره دوقلو
 • سرسره سرعتی
 • غار نمک
 • ماساژ
 • ماساژ ماهی(فیش اسپا)
 • منطقه بازی کودکان
 • استخر VIP
 • سینما ۷ بعدی
 • پارکینگ