سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندیز
20% تخفیف
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های سرزمین موج های خروشان مشهد:

سانس بانوان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21، همه روزه از ساعت 15 الی 21

سانس آقایان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21، همه روزه از ساعت 15 الی 21

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.

منظور از خردسال، کودکان بین 4 تا 8 سالی هستند که قد آنها بین 90 الی 120 سانتی متر می‌باشد.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.

با خرید بلیط اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

سلام یک سوال دارم لطفا هرکسی میدونه جواب بده...
من یک نفر هستم همراهی ندارم استخر بیام به مشکلی که بر نمیخورم؟؟ مثلا سرسره یا بقیه جاهاش دونفره که نیست؟؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

چرا خیلی هاش دو نفرس ولی ی نفره هم زیاد داره

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 1.4

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

نقاط قوت
 • سرسره های زیاد فضای بزرگ
نقاط ضعف

در زمستان سرد است.حرارت جکوزی داغ تر از حد استاندارد بود و کسی بیشتر از سی ثانیه درون آن طاقت نمی آورد حرارت استاندارد برای آب جکوزی همه جای دنیا چهل درجه است نه بیشتر. باوجود تعداد زیاد دوش ها بسیاری شان خراب وغیرقابل استفاده بود. رودخانه فاقد جریان آب یا آبشار یا جذبه خاصی بود و فضای سونا بخار کوچک و ظرفیتش بسیار کم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.125

۱۳۹۷/۰۷/۱۲

نقاط قوت
 • فضای بزرگ و سرره های زیاد
نقاط ضعف
 • برخورد بسیار بد پرسنل

خوب بود وفضای بسیار بزرگ و سرره های خوبی داشت ولی برخورد پرسنل واقعا افتضاح بود خواهش میکنم تذکر جدی بهشون بدید

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.5

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

نقاط قوت
 • خیلی بزرگ و خوب بود
نقاط ضعف
 • دور بودن

خروشان خیلی خوبه هم بزرگ وهم سرسره زیادی داره فقط یک مشکل کوچولو اینکه پرسنل به وزن ها خیلی گیر میدن ونمیذارن باکسی که دوس داری سوار سرسره شی بدلیل وزن ها

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۷/۰۳

سلام پسر سه سالمو تو قسمت بانوان میتونم با خودم ببرم؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۷/۰۳

سلام سرکار خانم الناز غفاری گرامی
طبق قوانین مجموعه های آبی کودکان پسر در قسمت آقایان و کودکان دختر در قسمت بانوان پذیرش می شوند.

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.7

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • خارج از شهر بودن و دسترسی مشکل

من خودم ساکن مشهد هستم و همیشه این مجموعه رو انتخاب میکنم و بسیار راضی هستم. چون محیط خیلی بزرگی داره و مدت استفاده از مجموعه زیاده. بسیار تمیزه. کیفیت استخر و سونا و جکوزی واقعا بالاست.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.125

۱۳۹۷/۰۶/۲۲

نقاط قوت
 • آب تمیز بوی کلر نمیده
نقاط ضعف
 • اخلاق گند پرسنل

عالی ترین روز عمرم اما یکم شلوغ بود

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۲۱

سلام من تازه با پول تیکت آشنا شدم...ببخشید میخواستم ببینم میشه بهش اعتماد کرد؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۲۱

سلام AyniSsm گرامی
وب‌سایت پول تیکت مجوز نماد اعتماد ملی از وزارت صنعت و معدن و مجوز ساماندهی از وزارت ارشاد را دارا می‌باشد. به منظور اطمینان بیشتر ‌می‌توانید با مجموعه های فعال در پول تیکت تماس حاصل فرمایید تا صحت عملکرد این و‌بسایت را تائید نمایند.

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۲۴

اره

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

سلام ببخشید میخواستم بدونم تو ایام محرم مجموعه باز هست یا خیر ممنونم

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

سلام جناب آقای مصطفی مصطفایی گرامی
برنامه ایام تعطیلی مجموعه در سایت اعمال می شود و رزرو بلیط در ایام تعطیلی مجموعه امکان پذیر نمی باشد.
موفق باشید.

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.3

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

نقاط قوت
 • سرسره های بسیار
 • سقوط آزاد
 • ماهی درمانی
 • اتوبوس خیز بودن
نقاط ضعف
 • با اینکه نامش موج خروشان هست، اما تنها ۱ سرسره ی خروشان داشت
 • تاکسی خیز نبودن

راهش خیلی هست. از بارگاه امام رضا تا اونجا با اسنپ در اومد ۹۵۰۰. آزادش ب گمونم ۲۰ تومن می شد!

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.875

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

نقاط قوت
 • عالییییییی
نقاط ضعف
 • راه دووووور و بداخلاق بودن پرسنل

راهش خییییلییییی دوره کاش شرایط ویژه ای برای مراجعه کنندگان داشته باشین

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۰۳

نقاط قوت
 • ماساژ داره
نقاط ضعف
 • مسیر دوره

سلام میشه بگین سرسره تورنادو (چهار نفره) داره یا نه

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

بله داره..ولی پیشنهاد میکنم روزهای پنجشنبه و جمعه وکلا روزهای تعطیل نرید چون خیلی خیلی شلوغه

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4

۱۳۹۷/۰۵/۲۹

سلام ببخشید روزهای تعطیل رسمی هم باز هست؟

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

اره

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

سلام جناب آقای ابوالفضل کمیجانی گرامی
بله، مجموعه طبق سانس های داخل سایت آماده پذیرایی مهمانان گرامی می باشد.

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.2

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

نقاط قوت
 • همه چیز عااالیییی
نقاط ضعف
 • کمد های کوچک

❤عالللییییی بوددد خیلی بزرگ و فوق العاده تمیز بود و موقعیت مکانیش بد نبود با مترو خیلی عالی بود و من همیشه میرم استخر چشم هام به دلیل کثیف بودن آب قرمز میشه اما اینجا هیچیش نشد و لذت بردم بیشتر از ساحل و سرسره های عالیش و راهی که رو تیوپ میخوابیدی عالی تر بود فقط بدیش اینه که کمد های کوچک داره ❤

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4.4

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف
 • هیچی

خیلی خوب بود وبرخورد مسئولین عالی بود

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.