سرزمین موج های خروشان مشهد

 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندیز
20% تخفیف
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

                                                                         کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.

سانس های سرزمین موج های خروشان مشهد:

سانس بانوان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21، همه روزه از ساعت 15 الی 21

سانس آقایان موج های خروشان مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21، همه روزه از ساعت 15 الی 21

منظور از خردسال، کودکان بین 4 تا 8 سالی هستند که قد آنها بین 90 الی 120 سانتی متر می‌باشد.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.

با خرید بلیط اینترنتی 10 درصد تخفیف استفاده از مهیج ترین بازی سرزمین موجهای خروشان (زیپ لاین) جایزه بگیرید.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۲۰,۰۰۰ تومان
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

ببخشید پارکینگ برای موتور سیکلت هم داره

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.9

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • قیمت غذا بسیار بالاست نسبت به بیرون.

توجیه نداره قیمت مواد غذایی داخل مجموعه نسبت به بیرون

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.6

۱۳۹۷/۰۹/۰۹

سلام ما اومدیم خیلی خوب بود ولی نصبت به پارک ابی ایرانیان خیلی گرونتر بود اگه هزینه رو بیارن پایینتر استقبال بیشتر میشه فکر کنم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

سلاممممم. کاری به نظر دیگران ندارم اما کیفیت آبش عالی،بود.رفتار پرسنل هم فوق العاده عالی، بود. چندین جا از سقفش سوراخ بود. و اون روز هم باران می اومد و از سقف چیکه میکرد. سونای بخارش هم خیلی بوی تعفن و بدی میداد. به نظافتش هم از بیست پانزده میدم. غذا هاش هم کیفیت بالایی نداشت.،ولی در عوض قیمت های خیلی بالایی داشت. کلا دو تا اب سرد کن داشت که ابش خیلی گرم بود. داخل رختکن هم ی دونه نیمکت هم برای لباس عوض کردن نبود. یکی از پرسنل هم بود که دوتا سرسره تک نفره سرعتی کنار شاتل دونفره رو بر عهده داشت که یکی از دستهاش از مچ مشکل داشت ولی فوق‌العاده باادب و اخلاق بود.

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 5

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • مزخرف ترین مجموعه ک رفتم پرنسل فوق العاده بداخلاق و تند خو پرنسل ضعیف و مهم ترینش اینکه هرچی میخاستیم سوار شیم نمیشد چون میگف شما دخترید واقعا مزخرف ک همچین حرفی بزنن پول مفت گرفتن متاسف واسه مدیریت مجموعه ک هیچی نمیشد سوار شیم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.5

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کلر زیاد استخر

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

ببخشید میخواستم بدونم تلفن همگانی هم داخل موجهای خروشان هست؟
ممنون

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

سلاممممم خسته نباشید.. ببخشید من برای اولین بار میخام برم موجهای خروشان.. اونم تنها. میخاستم از کیفیت غذا و قیمت غذا ها و نوشیدنی هاش بدونم که خیلی گرونه یا ن

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 4

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

نقاط قوت
 • آبش کلر کم داره و به ادم اسیب نمیزنه رودخانش عالیه جکوزی اب گرم ابش سوزان نیست و عالیه
نقاط ضعف
 • سرسره کم داره استخرش و رودخونش عمقش زیاده و برای کودکان مناسب نیست حتی برای یه ادم ۱۳ ساله اگه شنا بلد نباشه برای شنا بلدا خوبه

عالیه اما رفتار پرسنل خیلی خیلی بد بود من میخواستم برم سرسره یکی داشت سر می خورد من یکم رفتم جلو سریع رفتار ناخوشایندی نشون داد عجب بی اعصابن ولی درکل عالیه راستی پارک ابی ایرانیان و پارک ساحلی آفتاب روهم پیشنهاد میکنم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.8

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • اخلاق بد و رفتار اهانت آمیز نجات غریق ها و غذای فست فود افتضاح بود بدترین فست فود عمرم بود

همه چیز مجموعه خوب و عالی بود فقط اخلاق بعضی از پرسنل شون خیلی بد بود در حدی که چندباری که رفتم موج های خروشان درگیری دیدم بین پرسنل و مردم و حتی سوپروایزر سالن هم روی پرسنلش نفوذ نداره در حالی که همیشه حق با مشتری هست توی موج های خروشان برعکس هست
یک انتقاد اساسی هم بهشون وارد هست توی استخر کودکانش که باید نجات غریقی که میزارن سابقه و دانش برخورد با کودکان رو داشته باشه و خوش اخلاق با بچه ها باشه یک آدمی رو گذاشته بودن که هیچ کدوم از رفتار مناسب با کودکان رو نداشت
آخرین بار هم که رفتم موج های خروشان غذای فست فود داخلش افتضاح بود
امیدوارم که دفعه بعدی رفتم دیگه اخلاق بد و رفتار بد و گفتار بد از نجات غریق های موج های خروشان نبینم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 5

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

نقاط قوت
 • سرسره های هیجانی
 • مهدکودک برای بچه های کوچک
 • مجموعه ای بزرگ
نقاط ضعف
 • شلوغی

ما عید رفتیم خیلی عالی بود و سرسره های هیجانی داشت فقط تنها مشکلی داشت شلوغی زیاد بود واسه یه سرسره حداقل باید ۲۰ دقیقه تو صف وایمیستادی ولی در کل خوب بود

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 2.9

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

نقاط قوت
 • بازی های عالی و هیجان انگیز
 • آب تمیز وبدون کلر زیاد
 • تایم زیاد با توجه به مبلغ بلیط
نقاط ضعف
 • اخلاق بد پرسنل
 • نداشتن آسانسور در قسمت آقایان

خیلی عااااالی بود
یه راننده با چندتا از آشناها گفتن موجهای آبی برید اما ما موجهای خروشان رفتیم خیلی عالی بود فقط بدیش در اخلاق پرسنل بود

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

سلام یک سوال دارم لطفا هرکسی میدونه جواب بده...
من یک نفر هستم همراهی ندارم استخر بیام به مشکلی که بر نمیخورم؟؟ مثلا سرسره یا بقیه جاهاش دونفره که نیست؟؟

سرزمین موج های خروشان مشهد

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

چرا خیلی هاش دو نفرس ولی ی نفره هم زیاد داره

سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 1.4

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

نقاط قوت
 • سرسره های زیاد فضای بزرگ
نقاط ضعف

در زمستان سرد است.حرارت جکوزی داغ تر از حد استاندارد بود و کسی بیشتر از سی ثانیه درون آن طاقت نمی آورد حرارت استاندارد برای آب جکوزی همه جای دنیا چهل درجه است نه بیشتر. باوجود تعداد زیاد دوش ها بسیاری شان خراب وغیرقابل استفاده بود. رودخانه فاقد جریان آب یا آبشار یا جذبه خاصی بود و فضای سونا بخار کوچک و ظرفیتش بسیار کم

پاسخ
سرزمین موج های خروشان مشهد 0 5 3.125

۱۳۹۷/۰۷/۱۲

نقاط قوت
 • فضای بزرگ و سرره های زیاد
نقاط ضعف
 • برخورد بسیار بد پرسنل

خوب بود وفضای بسیار بزرگ و سرره های خوبی داشت ولی برخورد پرسنل واقعا افتضاح بود خواهش میکنم تذکر جدی بهشون بدید

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

کاربر گرامی برای مجموعه موج های خروشان قابلیت کنسل و ویرایش رزرو وجود ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.

بانوان باردار و یا دارای عذر شرعی از خرید بلیط و مراجعه به مجموعه خودداری فرمایند.