پارک آبی کوثر شیراز

 • فارس- شیراز- بلوار فرهنگ شهر- ایستگاه ۱۱
 • ۰۷۱-۳۶۳۳۴۷۰۰
7% تخفیف
قیمت:
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های پارک آبی کوثر شیراز:

سانس بانوان پارک آبی کوثر: روزهای فرد از ساعت 11:30 الی 13 و 13:30 الی 14:30 و 16 الی 18 ، جمعه از ساعت 8:30 الی 10، 10 الی 11:30 و 11:30 الی 13:30

سانس آقایان پارک آبی کوثر: روزهای زوج و جمعه از ساعت 14:30 الی 16، 16 الی 17:30 و 17:30 الی 19، همه روزه از ساعت 19 الی 20:30، 20:30 الی 22 و 22 الی 24

زمان استفاده از پارک آبی 1/5 ساعت می باشد.

سانس های (مجموعه سونا و جکوزی و پارک آبی):

سانس بانوان: روزهای فرد از ساعت 10 الی 18، جمعه از ساعت 8:30 الی 13

سانس آقایان: روزهای زوج از ساعت 10 الی 24، روزهای فرد از ساعت 19 الی 24، جمعه از ساعت 14:30 الی 24

زمان استفاده از پارک 4 ساعت می باشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۳:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۳۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۳:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۳۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۳۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۳۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۳:۳۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۳۰
پایان ۱۳:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۳۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت خردسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۳۰
پایان ۱۹:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۳۰
پایان ۱۹:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۳۰
پایان ۱۹:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۳۰
پایان ۱۹:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۳۸,۲۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۳۸,۲۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۳۰
پایان ۱۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۳۸,۲۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۳۸,۲۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۲۳:۵۹
قیمت بزرگسال
تخفیف
۴۱,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

رزرو پک

پارک آبی کوثر شیراز

۱۳۹۷/۰۴/۰۱

اینجا نوشته 15800ولی وقتی رفتم 17000گرفتن. وقتش خیلی کم بود.

پارک آبی کوثر شیراز

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سلام جناب آقای حسین امینی گرامی
برای دریافت بلیط با قیمت 15800 باید از پول تیکت خرید بفرمایید و در صورت مراجعه حضوری قیمت گیشه لحاظ می شود.

پارک آبی کوثر شیراز

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

وقتش خیلی کمه 20دقیقه ازوقت رو گذاشتن برای لباس .خیلی قیمتش گرونه. اینجا هم نوشتید قیمت گیشه برای پارک آبی 15تومن درصورتیکه که امروز ما رفتیم اونجا گفتن 17تومن.
ما هم رفتیم استخر شادزیست هرنفر7تومن بچه 6ساله هم بامابود نیم بها گرفتن.درصورتیکه کوثر اینطور نیست.من که دیگه کوثرنمیرم به همه هم میگم نرم.7خرداد نودوهفت.صابر

پارک آبی کوثر شیراز

۱۳۹۷/۰۳/۲۷

سی کاکو تو که پول نداری نیا استخر

پارک آبی کوثر شیراز

۱۳۹۷/۰۳/۲۷

ما که راضی بودیم

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

امکانات

 • آقایان آقایان
 • استخر بزرگسالان استخر بزرگسالان
 • استخر شنا استخر شنا
 • استخر کودکان استخر کودکان
 • بانوان بانوان
 • جکوزی جکوزی
 • حمام سنتی حمام سنتی
 • حوضچه آب سرد حوضچه آب سرد
 • سونا بخار سونا بخار
 • سونا خشک سونا خشک
 • سرسره آبی سرسره آبی
 • سرسره آهسته سرسره آهسته
 • سرسره پیچشی سرسره پیچشی
 • سرسره موج سرسره موج
 • منطقه بازی کودکان منطقه بازی کودکان