ورود | ثبت نام

استخر دانشگاه هنر کرج

 • آدرس: البرز، شهر کرج، عظیمیه، خیابان مطهری، بلوار موذن (نبوت)، بعد از خیابان بوعلی غربی
 • تلفن: ۰۲۶-۳۲۵۳۷۰۱۰
10% تخفیف
قیمت:
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر دانشگاه هنر کرج تا 10 درصد تخفیف

سانس‌های استخر دانشگاه هنر کرج

 • ساعت کاری بانوان استخر دانشگاه هنر کرج: شنبه و چهارشنبه از ساعت 13 الی 14:30، روزهای زوج از ساعت 15 الی 16:30، 17 الی 18:30 و 19 الی 20:30، جمعه از ساعت 9 الی 10:30، 11 الی 12:30 و 13 الی 14:30
 • ساعت کاری آقایان استخر دانشگاه هنر کرج: روزهای فرد 15 الی 16:30، 17 الی 18:30، 19 الی 20:30 و 21 الی 22:30، جمعه از ساعت 17 الی 18:30، 19 الی 20:30 و 21 الی 22:30

قیمت بلیط استخر دانشگاه هنر کرج 

 • سانس 1 ساعت و 30 دقیقه با تخفیف 90.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۴:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دانشگاه هنر کرج 0 5 1.2

۱۴۰۲/۱۲/۱۲

نقاط قوت
 • قیمت مناسب
نقاط ضعف
 • مکان نامناسب و کیفیت پایین

پاسخ
استخر دانشگاه هنر کرج 0 5 4.4

۱۴۰۲/۱۱/۲۰

نقاط قوت
 • خلوت
نقاط ضعف

پاسخ
استخر دانشگاه هنر کرج 0 5 2.4

۱۴۰۲/۱۱/۱۹

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • برخورد بد کارکنان

گزینه دیگه ای که نزدیکم باشه ندارم

پاسخ
استخر دانشگاه هنر کرج 0 5 4.5

۱۴۰۲/۱۱/۱۹

نقاط قوت
 • تمیز
 • خلوت
نقاط ضعف
 • کوچک بودن استخر

پاسخ
استخر دانشگاه هنر کرج 0 5 3.8

۱۴۰۲/۱۱/۱۸

نقاط قوت
 • تمیزی آب استخر
نقاط ضعف
 • مسیر دسترسی

کلا استخر خوبیه بین اونایی که من تو کرج رفتم ولی کلا همیشه مسیر ها خوب نیستن

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

کودکان بالای 4 سال پذیرش می‌شوند.

 لطفاً 10 دقیقه قبل از شروع سانس در استخر حضور داشته باشید.

 - تراس آفتاب استخر دانشگاه هنر کرج در حال حاضر غیرفعال است.

۲۰ دقیقه پایانی سانس به دوش‌گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد.

استخر دانشگاه هنر یک استخر بی نظیر در عظیمیه کرج می باشد. عظیمیه در شمال شرق کرج به محله ای اعیان نشین شناخته شده است و در منطقه یک شهرداری کرج قرار دارد که یکی از بهترین استخرهای کرج در این منطقه واقع شده است. این منطقه بدلیل موقعیت جغرافیایی، فضاهای سبز بسیار، نماهای لوکس ساختمان ها و خیابان ها یکی از بهترین محله های کرج محسوب می شود. استخر یادآوران کرج نیز در این منطقه واقع شده است.

امکانات استخر دانشگاه هنر کرج می توان به استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، تونل مه، بوفه، کارتخوان، سیستم تهویه مناسب، استخر آفتاب، تراس آفتاب، اتاق ماساژ، پارکینگ، کلاس آموزش خصوصی و عمومی شنا، رختکن مجهز، حمام سنتی و غیره اشاره کرد. برای اطلاع از امکانات و آدرس استخر ایثار سمنان می‌توانید به صفحه آن در وبسایت پول تیکت بروید.

استخر عالی و آرام بخش دانشگاه هنر کرج مخاطب بانوان و آقایان است که می توانند در تمامی ایام هفته و زمان استفاده از استخر آزاد است. برای تهیه بلیط تخفیف دار استخر یا پارک آبی کرج به سایت پول تیکت مراجعه نمایید و نکته جالب توجه این است که بلیط خریداری شده از پول تیکت نیاز به چاپ شدن ندارد و چنانچه به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شدید نیز می توانید با کنسل کردن بلیط خریداری شده در قسمت تاریخچه خرید پروفایل خود در سایت یا اپلیکیشن پول تیکت، وجه پرداختی خود را دریافت نموده و برای هر تاریخ دیگری که می خواهید مجدد اقدام به خرید بلیط نمایید. 

بزرگترین مدرسه شنا و پایگاه آموزشی شنا از مقدماتی تا حرفه ای در شهر کرج استخر دانشگاه هنر کرج می باشد.

از امتیازات استخر دانشگاه هنر :

 • استخر دانشگاه هنر بزرگترین تراس آفتاب مستقل استخر ایران بالغ بر ۱۰۰۰ متر 
 • دارای پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰ اتومبیل به صورت رایگان
 • آموزش مقدماتی نجات غریق همراه مدرک رسمی از فدراسیون استان البرز

آدرس استخر دانشگاه هنر کرج : عظیمیه- خیابان مطهری- بلوار موذن (نبوت)- بعد از خیابان بوعلی غربی. آدرس استخر امیر مرشد کرج که یکی از برترین مجموعه‌های آبی این شهر است را با کلیک بر روی لینک درج شده به دست آورید.

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر دانشگاه هنر کرج، تخفیفان های ویژه استخر دانشگاه هنر کرج، کارت تخفیف استخر دانشگاه هنر کرج، بلیط زنانه استخر دانشگاه هنر کرج، بلیط آقایان استخر دانشگاه هنر کرج، آدرس استخر دانشگاه هنر کرج، بلیط کودکان استخر دانشگاه هنر کرج، عکس استخر دانشگاه هنر کرج، ویدیوی استخر دانشگاه هنر کرج، قیمت بلیط استخر دانشگاه هنر کرج، تخفیف بلیط استخر دانشگاه هنر کرج هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر در شهر کرج باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

با پول تیکت، خرید بلیط استخر کوثر زاهدان را با قیمت های مناسب انجام دهید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۵
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: نمک. کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۰.۷
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲.۴

  استخر دانشگاه هنر کرج کجاست؟

  کرج - عظیمیه- خیابان مطهری- بلوار موذن (نبوت)- بعد از خیابان بوعلی غربی


  شماره تلفن استخر دانشگاه هنر کرج چند است؟

  026-32537010