ورود | ثبت نام

استخر شاد زیست شیراز

 • آدرس: فارس، شهر شیراز، کوی زهرا، بلوار رازی، جنب بهزیستی
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۵۷۰۵۶
25% تخفیف
قیمت:
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر شاد زیست شیراز تا 17 درصد تخفیف

سانس‌های استخر شاد زیست شیراز

 • ساعت کاری بانوان استخر شاد زیست شیراز: روزهای فرد از ساعت 12 الی 18:30
 • ساعت کاری آقایان استخر شاد زیست شیراز: روزهای زوج و جمعه از ساعت 14:30 الی 23، روزهای فرد از ساعت 19 الی 23

قیمت بلیط استخر شاد زیست شیراز

 • سانس 1 ساعته با تخفیف 50.000 تومان
 • سانس 1 ساعته همراه با سونا و جکوزی با تخفیف 100.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال قیمت بلیت خردسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
زمان استفاده: ۱ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت خردسال
%۱۷
تخفیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

رزرو کلاس شنا

استخر شاد زیست شیراز 0 5 4.8

۱۴۰۲/۰۶/۱۰

تمیز بودن آب

استخر شاد زیست شیراز 0 5 2

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

نقاط قوت
 • 1
نقاط ضعف
 • 1

استخر شاد زیست شیراز 0 5 3

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

نقاط قوت
 • امکانات بالا
نقاط ضعف
 • برخورد بسیار بد پرسنل

استخر شاد زیست شیراز 0 5 5

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

نقاط قوت
 • سرسره
 • تمیزی
 • بزرگی
نقاط ضعف

استخر شاد زیست شیراز 0 5 4.2

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

سلام. من چند سال پیش دوبار رفتم استخر شادزیست ،خوب بود،کاش شماره تلفن فعال میزاشتن تو سایت تا بتونیم تماس بگیریم.

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

شرایط پذیرش خردسال: کودکان بزرگ‌تر از 4 سال که قد آنها حداقل 80 سانتی‌متر است.

حتما تا بحال شنیده اید که شنا ورزشی بسیار عالی است که علاوه بر نشاط و شادابی باعث تقویت جسمانی هم می شود اما با رفتن به کلاس های آموزشی استخر بی نظیر شاد زیست در استان فارس این امتیاز توسط کادری مجرب و حرفه ای برای شما سروران محترم فراهم شده است. بلیت استخرهای شیراز با تخفیف ویژه. 

امکانات استخر سرپوشیده شاد زیست شیراز شامل استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، بوفه، استخر آب درمانی، کلاس آموزش شنا، کافی شاپ، رختکن، کارتخوان، پینگ پنگ، بدنسازی، جای پارک آسان، سرسره آبی، دارای سیستم میکروب زدایی و غیره می توان اشاره کرد.

امروزه در بسیاری از نقاط سرجهان ورزش های داخل آب علاقمندان بسیاری دارد که یکی از رایج ترین ورزش ها ایروبیک در آب است برای از بین بردن سلولیت ( تجمع چربی ها ) ، کاهش وزن بسیار موثر می باشد. تمرین در آب نسبت به تمرین در خشکی شدت بیشتری دارد.

استخر شاد زیست شیراز مخاطب بانوان و آقایان است برای رفتن به این استخر بی نظیر به سایت پول تیکت مراجعه نمایید علاوه بر اطلاع از سانس از تخفیفات خرید بلیط استخر بهره مند گردید. نکته جالب توجه این است که بلیط خریداری شده از پول تیکت نیاز به چاپ شدن ندارد و چنانچه به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شدید نیز می توانید با کنسل کردن بلیط خریداری شده در قسمت تاریخچه خرید پروفایل خود در سایت یا اپلیکیشن پول تیکت، وجه پرداختی خود را دریافت نموده و برای هر تاریخ دیگری که می خواهید مجدد اقدام به خرید بلیط نمایید. همچنین شما می‌توانید رزرو بلیت پارک‌های آبی شهر شیراز را انجام بدین. 

آدرس استخر شاد زیست  شیراز : کوی زهرا- بلوار رازی- جنب بهزیستی

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر شاد زیست شیراز، تخفیفان های ویژه استخر شاد زیست شیراز، کارت تخفیف استخر شاد زیست شیراز، بلیط آقایان استخر شاد زیست شیراز، بلیط بانوان استخر شاد زیست شیراز، آدرس استخر شاد زیست شیراز، بلیط کودکان استخر شاد زیست شیراز، عکس استخر شاد زیست شیراز، ویدیوی استخر شاد زیست شیراز، قیمت بلیط استخر شاد زیست شیراز، تخفیف بلیط استخر شاد زیست شیراز هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر شیراز باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

  استخر شاد زیست شیراز کجاست؟

  شیراز - کوی زهرا- بلوار رازی- جنب بهزیستی


  شماره تلفن استخر شاد زیست شیراز چند است؟

  071-37257056