ورود | ثبت نام

استخر واترلند شیراز

 • آدرس: فارس، شهر شیراز، بلوار ابونصر شرقی، ابتدای نصر آباد، نبش کوچه ۲۸
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۴۶
46% تخفیف
قیمت:
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر، سونا و جکوزی واترلند شیراز تا 46 درصد تخفیف

سانس‌های استخر، سونا و جکوزی واترلند شیراز

 • ساعت کاری بانوان استخر، سونا و جکوزی واترلند شیراز: روزهای فرد از ساعت 14 الی 15:30، 16 الی 17:30 و 18 الی 19:30
 • ساعت کاری آقایان استخر، سونا و جکوزی واترلند شیراز: روزهای زوج و جمعه از ساعت  12 الی 13:30، 14 الی 15:30، 16 الی 17:30 و 18 الی 19:30

قیمت بلیط استخر واترلند شیراز

 • سانس 90 دقیقه با تخفیف 82.000 تومان
 • سانس اختصاصی 2 ساعت و 30 دقیقه با تخفیف 2 میلیون تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۴۶
تخفیف
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۹:۳۰
مدت استفاده: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو کلاس شنا

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

۲۰ دقیقه پایانی سانس به دوش‌گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد.

خردسالان 2 سال به بالا پذیرش می شوند.

برای استفاده از سانس اختصاصی به ازای هر نفر اضافی مبلغ 150 تومان باید پرداخت شود.

مجموعه آبی واترلند شیراز در بلوار ابونصر شرقی قرار دارد و یکی از بهترین استخرهای شیراز است. این استخر ظرفیت پذیرش 70 نفر را دارد و این موضوع باعث می‌شود که شلوغی و جمعیت استخر کنترل شود. در ضمن شما می‌توانید برای 15 نفر نیز استخر را به صورت خصوصی رزرو کنید. بلیط این استخر و دیگر استخرها و پارک‌های آبی شیراز را می‌توانید با تخفیف ویژه از پول تیکت خریداری کنید.

این مجموعه آبی از زیباترین استخرهایی است که می‌توانید به آنجا بروید و یک آبتنی فوق‌العاده را تجربه کنید، ترکیب رنگ سفید و آبیه این استخر حس تمیزی و حال خوب را به شما منتقل می‌کند و محیط لاکچری آن حتی برای جلسات مهم نیز مناسب است؛ رزرو اختصاصی این استخر در پول تیکت صورت می‌گیرد. استخر بهاران شیراز یکی دیگر از مجهزترین و شیک‌ترین استخرهای شیراز است که خرید بلیط آن با تخفیف ویژه در پول تیکت انجام می‌شود.

لازم به ذکر است خرید بلیط این مجموعه برای آقایان و هم بانوان قابل انجام است و زمان هر سانس برابر با یک ساعت و نیم در نظر گرفته شده است.

امکانات مجموعه آبی واتر لند شیراز

 • استخر بزرگسالان
 • استخر کودک
 • سونا
 • جکوزی
 • کلاس های آموزشی شنا
 • آبدرمانی
 • ماساژ
 • حمام ترکی
 • کافی شاپ
 • فروشگاه لوازم ورزشی
 • کافی‌شاپ در طبقه بالا
 • پارکینگ اختصاصی

به دنبال استخری با این امکانات در تهران هستید؟ رزرو استخر پردیس تهران را به شما توصیه می‌کنیم.

آدرس مجموعه آبی واتر لند شیراز

 • بلوار ابونصر شرقی، ابتدای نصر آباد، نبش کوچه ۲۸

شماره تماس مجموعه آبی واتر لند شیراز

 • ۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۴۶

قوانین و مقررات مجموعه آبی واتر لند شیراز

 • زمان استفاده از هر سانس 90 دقیقه مفید است. 
 • ۱۵ دقیقه پایانی سانس به دوش گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد. 
 • نیازی به پرینت گرفتن بلیط نیست؛ کافی است کد دریافتی را به گیشه نشان دهید.

شرایط کنسلی مجموعه آبی واتر لند شیراز

اگر بعد از خرید بلیط قصد کنسل کردن آن را دارید، حتی تا 48 ساعت بعد از سانس خریداری‌شده نیز می‌توانید به صورت آنلاین بلیط را مرجوع کنید. کافی است در وب سایت پول تیکت وارد شوید و در بخش تماس با ما، گزینه «درخواست عودت وجه» در قسمت نوع درخواست را انتخاب کنید. وجه پرداختی شما از 24 تا 72 ساعت بعد به حسابتان واریز خواهد شد. 

رزرو بلیط پارک‌های آبی شهر شیراز با تخفیف ویژه از پول تیکت.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۰
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۰
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۰.۹
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲

  مجموعه آبی واتر لند شیراز کجاست؟

  شیراز - بلوار ابونصر شرقی- ابتدای نصر آباد- نبش کوچه 28


  شماره تلفن مجموعه آبی واتر لند شیراز چند است؟

  071- 37441146