• آقایان
 • خانم ها

مجموعه آبی میلاد بیرجند بیرجند، بلوار آوینی

 • آقایان
 • خانم ها

استخر شهید رضوی نژاد بیرجند بیرجند، تقاطع خیابان 15 خرداد و استقلال

 • آقایان
 • خانم ها

استخر کوثر بیرجند بیرجند، خیابان شهدای نیروی انتظامی

 • آقایان
 • خانم ها

استخر شهید مرتضوی بیرجند بیرجند، میدان شهدا

 • آقایان
 • خانم ها

استخر ایثار بیرجند بیرجند، سجادشهر

 • آقایان
 • خانم ها

استخر شهدای غواص بیرجند بیرجند، ابتدای سجادشهر

 • آقایان
 • خانم ها

استخر دلفین بیرجند بیرجند، بولوار غفاری

 • آقایان
 • خانم ها

استخر هتل سپهر بیرجند بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی

 • آقایان
 • خانم ها
موردی یافت نشد.