استخر ساحل آرام تهران

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: تهران - تهران - خیابان مطهری - نرسیده به چهارراه سهروردی - پلاک ۱۱۸
 • شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۳۶۲۲۵
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • بدن سازی
 • جکوزی
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • کافی شاپ
 • مرکز تهران
شیفت آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۷۱
شیفت بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۶۰

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.