استخر سوخته سرایی تهران

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: تهران - تهران - جنت آباد - خیابان شاهین شمالی
 • شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۴۳۳۸۸
 • استخر کودکان: دارد

در صورت عدم مراجعه به استخر رزرو شما قابلیت کنسل را دارد و مبلغ پرداختی شما قابل استرداد می‌باشد.

آقایان: روزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت  ۱۸  الی  ۲۳
آقایان: روز جمعه از ساعت  ۱۶  الی  ۱۸
آقایان: صبحگاهی روزهای یکشنبه - سه شنبه و پنج شنبه از ساعت  ۶  الی  ۸

بانوان: روزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت  ۹  الی  ۱۰:۳۰  و از ساعت  ۱۰:۳۰  الی  ۱۲  و از ساعت  ۱۲  الی  ۱۳:۳۰  و از ساعت  ۱۳:۳۰  الی  ۱۵  و
از ساعت  ۱۵  الی  ۱۶:۳۰  و از ساعت  ۱۶:۳۰  الی  ۱۷
بانوان: روز جمعه از ساعت  ۹  الی  ۱۲  و از ساعت  ۱۲  الی  ۱۵

 

قیمت بلیط گیشه استخر سوخته سرایی: ۲۵۰۰۰  تومان

 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • بوفه
 • پارکینگ
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • کلاس آموزش شنا
شیفت آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۰۶:۰۰
پایان :
۰۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شیفت بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۶:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۶:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۶:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.