ورود | ثبت نام

استخر اریکه ایرانیان تهران

 • آدرس: تهران، شهر تهران، شهرک غرب ، بلوار اصلی شهید فرحزادی ، نبش ارغوان غربی ، مجموعه فرهنگی ورزشی تجاری اریکه ایرانیان
 • تلفن: ۰۲۱-۲۲۳۷۰۰۸۸
15% تخفیف
قیمت:
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر اریکه ایرانیان تهران تا 15 درصد تخفیف

سانس‌های استخر اریکه ایرانیان تهران

 • ساعت کاری بانوان استخر اریکه ایرانیان تهران: همه‌روزه از ساعت 9 الی 13 و 15 الی 20
 • ساعت کاری آقایان استخر اریکه ایرانیان تهران: همه‌روزه از ساعت 9 الی 13 و 15 الی 22

قیمت بلیط استخر اریکه ایرانیان تهران

 • سانس آزاد با تخفیف 405.000 تومان
 • سانس آزاد استخر و بدنسازی با تخفیف 580.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۷۵,۰۰۰ تومان
استخر اریکه ایرانیان تهران 0 5 3.2

۱۴۰۲/۱۱/۰۹

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • استخر کوچک

پاسخ
استخر اریکه ایرانیان تهران 0 5 3

۱۴۰۲/۱۱/۰۶

نقاط قوت
 • سونا بخار و جکوزی تمیز و قوی
نقاط ضعف
 • باشگاه بدنسازی افتضاح بود، استخر هم خیلی شلوغ بود

در مجموع و با توجه به کیفیت سالن کوچک بدنسازی پیشنهاد نمیکنم!

پاسخ
استخر اریکه ایرانیان تهران 0 5 2.7

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • در ساعت صبح سونا بخار و خشک کار نمیکند. لطفا در سایت اطلاع دهید.

پاسخ
استخر اریکه ایرانیان تهران

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

با سلام
بله با توجه به محدودیت های گاز، سونا و جکوزی استخر اریکه ایرانیان تهران در حال حاضر از ساعت 15 فعال است.

پاسخ
استخر اریکه ایرانیان تهران 0 5 3.9

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

نقاط قوت
 • خوب
نقاط ضعف

پاسخ
استخر اریکه ایرانیان تهران 0 5 3

۱۴۰۲/۱۰/۲۱

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • خرابى سونا بخار به دفعات

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

 ۲۰ دقیقه پایانی سانس به دوش‌گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد.

سونا و جکوزی استخر با توجه محددیت های گاز از ساعت 15 عصر به بعد فعال است.

توجه: مجموعه از پذیرش افرادی که نقش تاتو روی بدن خود دارند، معذور است.

ورود کودکان زیر ۴ سال ممنوع است.

استخر اریکه در مجموعه فرهنگی، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان در شهرک غرب تهران واقع شده است. یک مجموعه بی نظیر و فوق العاده در بلوار اصلی شهرک غرب ( شهید فرحزادی ) با امکانات منحصر به فرد و ویژه آماده ارائه بهترین خدمات به شما سروران می باشد. استخر اریکه ایرانیان دارای دو استخر مختص آقایان و بانوان است که همزمان هم آقایان و هم بانوان می توانند از آن استفاده کنند. چی بهتر از این می تونه باشه که خانوادگی به استخر بریم و یک روز خاطره انگیز برای خانواده فراهم کنیم. امکانات استخر اریکه ایرانیان شامل : استخر آقایان، استخر بانوان، استخرکودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، بوفه، فروشگاه لوازم ورزشی، سالن بدنسازی، رستوران، کافی شاپ، اتاق ماساژ، حمام ترکی، منطقه بازی کودکان، پارکینگ، حمام سنتی، سیستم تهویه، سالن های اختصاصی ایروبیک و غیره می باشد. ابعاد تقریبی استخرها هرکدام به 1500 متر می رسد که با طراحی زیبا و استفاده از یونیزاسیون در جهت تصفیه و ضد عفونی کردن آب استخرها استفاده می شود. 

مدت استفاده از سانس این استخر در تهران آزاد است. پیشنهاد پول تیکت به شما عزیزان رفتن به استخر اریکه ایرانیان تهران می باشد که علاوه بر تجربه یک روز خاطره انگیز با خانواده به تفریح و نشاط هم می پردازید. سالن بدنسازی استخر اریکه ایرانیان تهران مجهز به دستگاههای جدید و حرفه ای آمریکایی می باشد در این استخر تمام امکانات ورزشی و رفاهی باهم فراهم است. مژده به بانوان علاقمند به ورزش شنا در استخر اریکه ایرانیان تهران سالن های مجهز آرایشگاه با آرایشگرهای حرفه ای و ارائه خدمات به روز به شما سروران آماده خدمات می باشند و بهترین ماساژورهای حرفه ای با انواع ماساژها بخصوص ماساژ لاغری دایر می باشد.

آدرس استخر اریکه ایرانیان تهران: شهرک غرب - بلوار اصلی شهید فرحزادی - نبش ارغوان غربی - مجموعه فرهنگی ورزشی تجاری اریکه ایرانیان

با خرید بلیط استخر از پول تیکت از تخفیفات دائمی این سایت بهره مند خواهید شد.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: ازون
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۹۰
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲.۴۰

  استخر اریکه ایرانیان تهران کجاست؟

  تهران - شهرک غرب - بلوار اصلی شهید فرحزادی - نبش ارغوان غربی - مجموعه فرهنگی ورزشی تجاری اریکه ایرانیان


  شماره تلفن استخر اریکه ایرانیان تهران چند است؟

  021-22370001-5 (55 خط)