استخر یاران قم

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: قم - قم - گلزار شهدا - به سمت میدان پلیس - مقابل مجتمع امام خمینی - خیابان شهید سقایتی - جنب مجتمع اداری آستانه
 • شماره تماس: ۰۲۵-۳۷۲۰۸۸۸۴ | ۰۲۵-۳۷۲۰۸۸۸۵
 • استخر کودکان: ندارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • استخر آب درمانی
 • ماساژ
شیفت آقایان سانس آزاد
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
شیفت آقایان سانس عادی
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
شیفت بانوان سانس آزاد
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
۱۳,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
%۳۳
شیفت بانوان سانس عادی
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
دوشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
چهارشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
پنجشنبه
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۳:۰۰
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.